Eesti Psühhiaatrite Selts

Eesti Psühhiaatrite Selts on mittetulundusühing, mis ühendab Eesti psühhiaatreid ja psühhiaatriaga piirnevate erialade kõrgharidusega spetsialiste.[1]

Seltsi tegevuse eesmärkideks on psühhiaatriaalase arstiteaduse, täienduskoolituse, psühhiaatrilise abi ja hoolekande arendamine, rahva vaimse tervise kaitse, psühhiaatrilise tervishoiukorralduse ja arstiabi täiustamine, seltsi liikmete kutseõiguste kaitse ja psühhiaatrite kutsehuvide esindamine riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja muude asutuste ja ametiisikute ees.[1]

Seltsil on kuus sektsiooni: ambulatoorse psühhiaatria, bioloogilise psühhiaatria, kohtupsühhiaatria, lastepsühhiaatria, söömishäirete ja noorpsühhiaatrite sektsioon.

Eesti Psühhiaatrite Selts on liikmeks Maailma Psühhiaatria Assotsiatsioonis (World Psychiatric Association) ja Euroopa Meditsiinispetsialistide Liidus (European Union of Medical Specialists), Euroopa Psühhiaatrite Ühingus (European Psychiatric Association), Maailma Psühhiaatrite Ühingus (World Psychiatric Association), Maailma Bioloogilise Psühhiaatria Ühingute Liidus (World Federation of Societies of Biological Psychiatry), Euroopa Laste- ja Noorukitepsühhiaatria Ühingus (European Society for Child and Adolescent Psychiatry) ning Rahvusvahelise Laste- ja Noorukitepsühhiaatria ja Seotud Erialade Ühingus (International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions)[2]

Eesti Psühhiaatrite Seltsi juhatuse esimees on Anne Kleinberg. Enne teda on esimeesteks olnud Andres Lehtmets[3] ja Valdur Jänes.[4]

Eesti Psühhiaatrite Selts asutati 1989. aastal. Nõukogude perioodil, 1950. aastast tegutses Eesti NSV Vabariiklik Teaduslik Neuropatoloogide ja Psühhiaatrite Selts (hiljem Eesti NSV Neuroloogide ja Psühhiaatrite Teaduslik Selts, 1965. aastast Eesti NSV Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide, Neurokirurgide ja Psühhiaatrite Selts). 1989. aasta kongressil otsustati neuroloogide-neurokirurgide ja psühhiaatrite seltsid lahutada ja loodi kaks uut seltsi, Eesti Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts ja Eesti Psühhiaatrite Selts.[5]

Viited Redigeeri