Sotsiaalhoolekanne

(Ümber suunatud leheküljelt Hoolekanne)

Sotsiaalhoolekanne – sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise või määramisega seotud toimingute süsteem, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil. [1]


Sotsiaalhoolekande seadus (2023). Vaadatud 23.11.2023 https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv

Vaata ka

muuda

Sotsiaalministeerium