Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut

Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut (lühend VÕT või VÕTI) oli Eesti NSV Haridusministeeriumile allunud, üldhariduskoolide õppe- ja kasvatustöö metoodikaga ja haridustöötajate täienduskoolitusega tegelenud haridusasutus Tallinnas.

Sakala 23

Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut asutati 1. juunil 1945 aastal Tallinna Linna Pedagoogilise Muuseumi asemele. Instituudi käsutusse jäi ka osa Tallinna Linna Pedagoogilise Muuseumi varadest. Palju museaale oli sõjas hävinud, allesjäänud anti üle Eesti Loodusmuuseumile, Noorte Naturalistide Jaamale ning koolidele, osa raamatuid Tallinna Keskraamatukogule.[1]

Instituut tegeles haridustöötajate kvalifikatsiooni tõstmisega, korraldades täienduskoolitusi. Samuti juhendas instituut koolide metoodikatööd, koostas metoodika juhendeid ja abimaterjali, korraldas õppevahendite näituseid. VÕTi suvekursuste keskus asus Värskas. Tööd koolides korraldas VÕT haridusosakondade metoodikakabinettide kaudu. 1986. aastal oli VÕTil neli kateedrit, 21 ainekabinetti, raamatukogu, filmoteek ja helisalvestustöökoda.[2][3]

Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi sünd muuda

  Pikemalt artiklis TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum

1960. aastate alguses hakati VÕTi direktori Endel Pirni (1921–1987) algatusel koguma muuseumi taasloomise eesmärgil haridusloolisi dokumente, fotosid, memuaare, antikvaarseid õpikuid ja kooliinventari.[1] 1. juunil 1983 asutati VÕTi allüksusena pedagoogikamuuseum. Muuseumile anti üle 1960. aastatel kogutud käsikirjad, fotod ja suur hulk esemeid, sh ka sõjaeelsele Tallinna Linna Pedagoogilisele Muuseumile kuulunud materjale. Direktoriks nimetati Endel Pirn.[1] 1993. aastal nimetati muuseum toonase direktori Ilmar Kopso (1944–2023) ettepanekul ümber Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumiks.[1]

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi ajalugu, www.tlu.ee, (vaadatud 22.09.2019)
  2. Eesti Nõukogude Entsüklopeedia nr. 2, E-HERM Tallinn : Valgus, 1970.
  3. Eesti Nõukogude Entsüklopeedia nr. 2, CERA-FILL Tallinn : Valgus, 1987.