Eesti Lugemisühing

Eesti Lugemisühing (ingl k lüh EstRa) on 9. mail 1992 asutatud mittetulundusühing.

Lugemisühingu 30. juubeli konverents "Mis loeb tänases Eesti hariduses?" 17. juuni 2022

Lugemisühing koondab huvirühmi, kes tegelevad lugemise, avaramalt kirjaoskuse õpetamise ja uurimisega: õpetajad (lasteaiaõpetajad, klassiõpetajad, emakeeleõpetajad), ülikoolide õppejõud, eripedagoogid, raamatukogutöötajad, logopeedid, lapsevanemad).

Eesti Lugemisühing kuulub nii Euroopa samalaadsete ühingute föderatsiooni FELA (Euroopa Kirjaoskusühingute Föderatsioon) kui ka rahvusvahelisse kirjaoskusühingusse ILA (Rahvusvaheline Kirjaoskusühing). Tihe koostöö on põhjanaabrite Soome Lugemisühinguga FinRa.

Arvukate konverentside, seminaride, videoloengute jm kaudu on Lugemisühing tõstatanud visuaalse kirjaoskuse, kirjatehnika, õppekirjanduse, lugeja arengu jpm probleeme ja koostanud avalikkusele kirjaoskust toetavaid materjale.

Lugemisühingu aastakonverents toimub erinevates Eesti linnade haridusasutustes ja kajastab päevakajalisi emakeele ja kirjaoskusega seotud teemasid. Konverentsi väärtuseks on praktilise suunitlusega töötoad, kus ühingu liikmed jagavad oma teadmisi ja oskusi.

Ühingul on kaks osakonda: õppekirjanduse osakond ning düsleksia osakond.

Eesti piires on Lugemisühingu suurimateks partneriteks olnud läbi aastate Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Tallinna Keskraamatukogu, Haridus- ja teadusministeerium, Eesti Klassiõpetajate Liit, Eesti Eripedagoogide Liit, Eesti Logopeedide Ühing, kirjastus Koolibri, MTÜ Hooling jne.

MTÜ Eesti Lugemisühing kuulub Vabaühenduste Liitu.

Alates 2022. a on Eesti Lugemisühing kogunud annetusi, nt Lugemispesadele kvaliteetsete pildiraamatute soetamiseks.

2010. aastast on ühing järjepidevalt korraldanud düsleksia-alast teavitustööd nii perede, pedagoogide kui tugispetsialistide hulgas.

Augustis 2022 korraldas Eesti Lugemisühingu düsleksia osakond Paide Arvamusfestivali noortealal düsleksia teemalise arutelu, kus keskenduti noorte inimeste kokkupuutele ja kogemusele seoses lugemisraskustega (sh düsleksiaga).

Septembris 2023 lõppeb projekt "Düsleksia kapist välja", mille tegevused jagunevad kolme põhikategooriasse:

  • Düsleksia riski väljaselgitamise vahendite loomine
  • Harjutusvara loomine lugemisoskuse arendamiseks
  • Düsleksia teadlikkuse tõstmine ühiskonnas

Välislingid muuda