Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing (varem: Eesti Kunstiteadlaste Ühing) on kunstiteooria, kunstiajaloo ja kunstikriitika ning kunstiprojektide kureerimisega tegelevate isikute vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus. Ühing asutati 16. märtsil 1993. Ühingu eelkäija oli Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsioon.

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing (EKKÜ) kuulub alates aastast 2008 ülemaailmsesse kunstiteadlaste ühendusse CIHA - Comité international d'histoire de l'art.[1]

EKKÜ on alates 2013. aastast EV kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliit.

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing korraldab igal aastal kunstiteaduse valdkonda käsitlevat avalikku aastakonverentsi või -seminari. Samuti annag ühing igal aastal välja aastapreemiat. Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastapreemia antakse üle ühingu üldkogul ühele ühingu liikmele eelmise aasta teadusliku või loomingulise panuse eest kunstiteaduse arengusse ning edasise töö innustuseks. Lisaks annab EKKÜ välja teadusajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi.

Ühingut juhib juhatus, mis valitakse kolmeks aastaks. Aastatel 2020-2023 on ühingu juhatuse esimees Merike Kurisoo. Juhatusse kuuluvad veel Anu Allas, Indrek Grigor, Linda Kaljundi, Krista Kodres, Kai Lobjakas ja Virve Sarapik.[2]

Viited

muuda

Välislingid

muuda