Anu Allas

Eesti kunstiajaloolane

Anu Allas (sündinud 8. oktoobril 1977) on eesti kunstiteadlane, KUMU kuraator-programmijuht ning Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi museoloogia õppesuuna juht.

Tema peamisteks uurimisteemadeks on II maailmasõja järgne kunst sotsialistlikus Ida-Euroopas ning 1960.–1970. aastate neoavangardsed ja performatiivsed kunstipraktikad. Ta on õppinud kunstiteadust Eesti Kunstiakadeemias ning kaitsnud 2013. aastal doktorikraadi eksperimentaalsetest praktikatest 1960. aastate Eesti kunstis ja teatris Berliini Vabas Ülikoolis. Ta on avaldanud raamatu „Spiel der Unsicherheit / Unsicherheit des Spiels: Experimentelle Praktiken in der estnischen Kunst und im estnischen Theater der 1960er Jahre“[1], artikleid sotsialismiaja kunstist ja kaasaegsest kunstist, korraldanud Kumu kunstimuuseumi konverentse, toimetanud artiklikogumikke („Globalizing East European Art Histories: Past and Present“[2], koos Beáta Hockiga, Routledge 2018). Kureerinud näitusi peamiselt 20. sajandi II poole kunstist, sealhulgas KUMU püsiekspositsiooni „Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)“. Ta on Eesti Kunstiakadeemias läbi viinud peamiselt 20. sajandi kunstiajalugu, sh nõukogude perioodi Eesti kunsti käsitlevaid kursusi.

Viited

muuda
  1. Anu Allas (2015). Spiel der Unsicherheit / Unsicherheit des Spiels: Experimentelle Praktiken in der estnischen Kunst und im estnischen Theater der 1960er Jahre. Bielefeld: transcript.
  2. Beáta Hock, Anu Allas (2020). Globalizing East European Art Histories: Past and Present. Routledge.