Eesti Jahimeeste Selts

Eesti Jahimeeste Selts (lühend EJS) on Eestis jahindusega tegelevate ja jahindusest huvitatud vabatahtlikult liitunud juriidiliste isikute ühendus (mittetulundusühing). Eesti Jahimeeste Selts kui juriidiline isik on endise 1967. aastal asutatud Eesti Jahimeeste Seltsi kui ühiskondliku organisatsiooni õigusjärglane.

Eesti Jahimeeste Seltsi ülesandedRedigeeri

 • Jahindusalase töö korraldamine ning jahinduse arengukava väljatöötamine ja ellurakendamine
 • jahindusalaste ürituste läbiviimine
 • sportliku jahilaskmise ja teiste jahindusega seotud spordialade arendamine
 • jahindusorganisatsioonide tegevuse arendamine
 • jahindusega seotud huvi- ja erialaühenduste loomine
 • avalik-õiguslike asutuste poolt delegeeritud kohustuste ja õiguste täitmine avalikes huvides
 • jahikülaliste vastuvõtmine ja jahiturismi korraldamine;
 • seltsi liikmete abistamine nende jahipidamiseks ettevalmistamisel, jahipidamisvahendite soetamisel ning jahisaaduste realiseerimisel
 • jahindusalase teabe kogumine ja levitamine
 • jahindusalaste trükiste väljaandmine ja muu kirjastustegevuse korraldamine;
 • jahindusalaste eetiliste ja kultuurilooliste väärtuste tutvustamine ning jahiteaduse arendamine
 • osavõtt looduskaitsealasest tegevusest ja maaelu korraldamisest
 • osalemine jahindusega seotud õigusaktide väljatöötamisel
 • oma liikmete esindamine suhetes teiste isikutega, sealhulgas riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega
 • koostöö arendamine riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega, kaitseväe ja Kaitseliidu struktuuriüksustega ning teiste riiklike ja ühiskondlike organisatsioonidega
 • Seltsi esindamine Euroopa Liidu Jahindusorganisatsioonis (FACE) ning teistes rahvusvahelistes organisatsioonides ja institutsioonides ning koostöö arendamine nendega

Seltsi liikmedRedigeeri

Harjumaa
Aegviidu Jahimeeste Selts
Jahiselts Diana
 • ...

VälislingidRedigeeri