Eenoki raamat on ilmutuskirjanduse käsikirjade kogumik.

Eenoki raamatu tekst oli algselt kirja pandud heebrea keeles, millest see oli 3. sajandi paiku e.m.a tõlgitud aramea keelde. Kindel on, et kreeka-, etioopia- ja ladinakeelsed tekstinäited olid tõlked mingist semiidi keelest.

Arameakeelsed käsikirjad leiti Qumranist. Vanim tekstinäide Eenoki raamatust (4QEn = 4Q201) pärineb umbes aastast 170 e.m.a. See käsikiri annab meile aimu Eenoki raamatu jõudmisest esseenide kätte Qumranis. Eenoki raamatust on Qumrani käsikirjade nimistus 11 teksti.

Eenok asub esiisade loendis 7. kohal (Gn 5 pt). Gn 5 kirjapaneku hetkel, 5. sajandil e.m.a oli Eenok Paabelis juba tuntud taevateadja. Eenoki-kirjanduse ringkonnale oli ta ilmutuse vahendaja, eestkostja jumala ees ja ka unenäoseletaja. Eenoki sõnumi keskmes asub tema pojapoeg Noa. Noa on esimene päästetu: nagu Noa oma kolme pojaga veeuputusest päästetud saab, nii saavad kunagi ka „tõelised” viimsel päeval päästetud.

Eenokit on nimetatud Uues Testamendis (Lk 3:37; Hb 11:5; Jd 1:14) ja Jeesus Siiraki tarkusraamatus (44:16; 49:14).