Earth Observing-1

Earth Observing-1 (EO-1) on NASA kaugseire satelliit, mis viidi orbiidile 21. novembril 2000. Satelliidi pardal on pankromaatne ja 9 spektraalkanaliga jadasensoritega kaamera ALI (Advanced Land Imager), mis on kavandatud jätkama Landsat skannerite missiooni, ning kujutise spektromeeter Hyperion. Algselt üheaastasena kavandatud missioon oli nii edukas, et satelliit anti üle kommertskasutusse ja mõõdab vastavalt laekunud tellimustele praeguseni (aprill 2008).

Earth Observing-1
Earth Observing-1.jpg
Organisatsioon NASA
Missioonitüüp Kaugseire
Stardi aeg 21. november 2000
Kanderakett Delta II

Kaamera ALI spektraalkanalid vastavad Landsati skannerite TM ja ETM spektraalkanalitele, piksli suurus on samuti 30 m. Pankromaatse kanali pikslid on 10 m.

Hyperion on esimene paljukanaliline kujutise spektromeeter tehiskaaslasel. Spektraalseid kanaleid on 220 lainepikkuste vahemikus 400–2500 nm, piksli suurus 30 m, vaadeldava ala laius 7,5 km, ühe mõõteseeria ulatus 100 km.