Dokumendihaldurite Ühing

Dokumendihaldurite Ühing (lühend: DHÜ) on dokumendihaldusega tegelevaid inimesi ühendav organisatsioon, mille liikmeid ühendab huvi dokumendihalduse valdkonna ning selle edendamise vastu. Ühing asutati 12. juunil 2004. aastal Viljandis.[1]

Visioon

muuda

Dokumendihaldurite Ühingu visioon on olla juhtiv dokumendihalduse alal tegutsevate inimeste ühendus Eestis. Selle saavutamiseks soovib ühing teha koostööd sarnaseid eesmärke taotlevate isikute ja organisatsioonidega Eestis ja mujal maailmas ning korraldada dokumendihaldurite omavahelist kutsealast suhtlemist ja koostööd.

Missioon

muuda

Ühingu missioon on väärtustada dokumendihalduri kutset ning teadvustada hästi toimiva dokumendihalduse vajalikkusest tööandjaid, spetsialiste ja laiemat üldsust. Missiooni täitmiseks soovib ühing erinevaid kanaleid kasutades korraldada dokumendihalduse alase info võimalikult head kättesaadavust, levitada erialaseid teadmisi ja kogemusi, nõustada ning jagada asjatundlikke soovitusi.

Eesmärgid

muuda

Dokumendihaldurite Ühingu eesmärgid on järgmised:

  • dokumendihalduri kutse populariseerimine ja väärtustamine ühiskonnas;
  • dokumendihaldurite kutsealase suhtlemise ja koostöö korraldamine;
  • erialaste teadmiste ja kogemuste levitamine;
  • dokumendihalduse alal tegutsevate isikute kutsealaste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ja huvide kaitsmine;
  • dokumendihaldurite huvide esindamine Eesti Vabariigi teadus- ja hariduspoliitika kujundamisel ning rakendamisel;
  • koostöö arendamine kõigi ühinguga sarnaseid eesmärke taotlevate isikute ja organisatsioonidega dokumendihalduse valdkonna edendamiseks Eestis.

Viited

muuda
  1. "Dokumendihaldurite Ühingu eesmärgid". MTÜ Dokumendihaldurite Ühing. Vaadatud 05.09.2017.

Välislingid

muuda