Distsiplinaarkaristus (sõjandus)

Distsiplinaarkaristus on sõjaväelase suhtes vastavalt õigusaktidele rakendatud karistusmeede.

Distsiplinaarkaristuse eesmärk on sõjaväelase karistamine toimepandud distsiplinaarsüüteo eest ja uute distsipliinirikkumiste ärahoidmine.


Distsiplinaarkaristused Eesti kaitseväesRedigeeri

Karistuse määramise õigus (alluvate kaitseväelaste suhtes) on otsesel ülemal, tema asetäitjal ja abil ning garnisoniülemal ja -komandandil oma teenistuskohustuste täitmisel. Kaitseväelase võtmine haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutusele ei välista sama süüteo eest distsiplinaarkaristuse määramist.

Eesti kaitseväelaste suhtes kohaldatavad distsiplinaarkaristused: [1]

  1. noomitus;
  2. distsiplinaartoimkond;
  3. distsiplinaararest;
  4. rahatrahv;
  5. põhipalga vähendamine;
  6. Kaitseväe teenetemärgi äravõtmine;
  7. tegevteenistusest vabastamine.

Erineva auastmega kaitseväelastel ja kaitseväelastele on võimalik määrata loetelust vastavalt erinevaid distsiplinaarkaristusi.