Diplomaatiliste suhete katkestamine

Diplomaatiliste suhete katkestamine teise riigiga on diplomaatilise esinduse töö demonstratiivne katkestamise selles riigis.

Diplomaatilised suhted katkestatakse protestina teise riigi mingi sammu vastu.

Diplomaatiliste suhete katkestamine ei too automaatselt kaasa konsulaarsuhete katkestamist.