Diplomaatiline esindus

Diplomaatiline esindus on mingi riigi teises riigis olev organ (esindus), mis tegeleb kahe riigi vaheliste diplomaatiliste asjadega. Esindus asutatakse kahe riigi vastastikusel kokkuleppel.

Kõrgemat diplomaatilist esindust nimetatakse suursaatkonnaks, madalamat saatkonnaks.