Dihhotoomia (loogika)

Dihhotoomia on kaheksjaotus, vastandus, mis loogikas tähendab mõiste mahu järjestikust liigitamist kaheks vasturääkivaks mõisteks (näiteks inimeste liigitamine soo järgi meesteks ja mittemeesteks ehk naisteks).

Traditsiooniliselt on mitmesugustel dihhotoomiatel filosoofias olnud väga tähtis roll. Kesksed vastandused on olnud näiteks dihhotoomiad tegeliku ja näilise, teadmise ja arvamise, piiritu ja piiratu, muutumatu ja muutuva, Jumala ja inimese, hea ja kurja, vaimu ja mateeria ning ka paratamatu ja juhusliku vahel.

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda

Välislingid muuda