DOI

ISO poolt standardiseeritud unikaalne seerianumber digitaalsete objektide jaoks
(Ümber suunatud leheküljelt Digital object identifier)

Objekti digitaalidentifikaator (inglise keeles digital object identifier, DOI) on sümbolite jada, mille abil identifitseeritakse unikaalselt mingi objekt, näiteks elektrooniline dokument. Koos DOI-nimega hoitakse objekti kohta käivaid metaandmeid, sealhulgas näiteks veebiaadressi. Seejuures võivad metaandmed muutuda, ent DOI jääb alati samaks. Veebis viitamisel on DOI näol tegemist stabiilse püsiviidaga, sest veebiaadressi muutumisel on DOI registreerinud asutusel (nt kirjastusel) kohustus metaandmeid vastavalt uuendada. DOI-d on kasutusel eelkõige teadusajakirjades avaldatud artiklite identifitseerimisel, sageli lisatakse need bibliograafilisse kirjesse.

DOI-sid vahendab mitu rahvusvahelist organisatsiooni, kellest tuntuim on CrossRef. DOI-d on tasulised.

DOI-d käsitleb standard ISO 26324.

DOI koosneb prefiksist ja sufiksist, mida eraldab kaldkriips. Prefiks on mingile organisatsioonile (nt kirjastusele) eraldatud tunnusnumber, sufiks konkreetse objekti identifikaator, mille määrab vastav organisatsioon ise. DOI-d ei ole tõstutundlikud.

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda