Digitaalne kihistumine

Digitaalne kihistumine on ühiskonnaliikmete eristumine selle järgi, millisel määral nad oskavad infotehnoloogilisi lahendusi kasutada ja on selleks motiveeritud, saades neist kasu oma igapäevaelu parandamisel.

Digitaalne kihistumine on digitaalse lõhe analoog n-ö järgmisel tasandil, kus ebavõrdsus tuleneb mitte info omamisest või puudumisest, vaid erinevusest interneti ja muu infotehnoloogia kasutusviisides.