Dieenid

(Ümber suunatud leheküljelt Dieen)

Dieenid ehk alkadieenid ehk diolefiinid on süsivesinikud, mille molekulis on kaks kaksiksidet.

1,5-Tsüklooktadieen (mittekonjugeeritud dieen)
Konjugeeritud dieen - isopreen
Alleen - lihtsaim kumuleeritud dieen (CH2=C=CH2 )

Dieenid võib jagada järgmistesse klassidesse:

Konjugeeritud dieenid muuda

Kovalentsete sidemete konjugatsioon (π-elektronid on delokaliseerunud üle nelja järjestikuse sp2 -hübriidse süsiniku) 1,3-dieenides annab neile keemilistes reaktsioonides alkeenidest erinevaid omadusi:

  • liitumine ühega kaksiksidemetest või/ja üle konjugeeritud süsteemi koos C=C sideme nihkumisega 2. ja 3. süsiniku aatomi vahele, see on vastavalt 1,2- või/ja 1,4-liitumisproduktide moodustumine. Näiteks isopreeni hüdrokloorimine:

СН2=С(СН3)–СН=СН2 + HCl → CH3–CCl(СН3)-СН=СH2 + CH3–С(СН3)=СН–СH2–Cl

Vaata ka muuda