Delhi sultanaat

Hoiatus! Võimalik autoriõiguste rikkumine!
Kui on olemas/saadud luba teksti kasutamiseks litsentsi CC BY-SA 3.0 tingimustel, siis edasta aadressile permissions-etättwikimedia.org kiri, milles autor kinnitab, et on nõus teksti kasutamisega selle litsentsi tingimustel.

Võimalikuks lahenduseks on ka teksti ümbersõnastamine, sest faktid ei ole autoriõigustega kaitstud.

Delhi sultanaat oli keskaja riik Põhja-Indias 1206–1526; pealinn Delhi. See tekkis Guriidide hõivatud India aladel, kui asehaldur Kutbud-din Aibek (1206–10) kuulutas end sõltuma­tuks valitsejaks. Riik oli suurim Alauddin Hildži (1296–1316) ajal. Timuri sõjaretkele (1398) järgnesid langus ja killustumine. 1526 vallutas sultanaadi Babur. Delhi sultanaadi valitsev ülikkond koosnes Kesk-Aasiast, Afganistanist ja Iraanist pärit islamiusulistest siirdlastest.[1]

Delhi sultanaadi suurim ulatus