Deformatsioonienergia

Deformatsioonienergia ehk Sisejõudude potentsiaalne energia on deformeerunud elastses kehas salvestunud potentsiaalne energia, mis deformatsioonist vabanemisel teeb tööd. Deformatsioonienergia võrdub keha deformeerimiseks kulutatud energiaga. Plastse deformatsiooni puhul on välisjõudude töö deformatsioonienergiast suurem.

Deformatsioonienergia salvestub näiteks vedrus kokkusurumisel ja vabaneb vedru vabastamisel.