Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeerium

Ameerika Ühendriikide valitsusministeerium
(Ümber suunatud leheküljelt DHS)

Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeerium (inglise keeles Department of Homeland Security) on Ameerika Ühendriikide ministeerium, mille ülesandeks on siseriikliku julgeoleku tagamine. Tegemist on osaga Ameerika Ühendriikide föderaalvalitsusest ning seda juhib sisejulgeolekuminister. Sisejulgeolekuminster allub Ameerika Ühendriikide presidendile. Asutus on igapäevases kõnepruugis tuntud kui DHS. Euroopalikus õigusruumis sarnaneb DHS kõige rohkem siseministeeriumiga.

Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeerium
United States Department of Homeland Security
Lühend DHS
Asutatud 25.  november 2002; 21 aastat tagasi (2002-11-25)
Minister Alejandro Mayorkas
Töötajaid 240 000 (2018)
Veebileht Koduleht

Loomine muuda

Moodustati 2. märtsil 2003. aastal ja sellesse inkorporeeriti mitmed julgeolekuga seotud riigiasutused. Põhilised neist on:

Lisaks eeltoodutele on olemas veel mitmed vähemolulisemad, mis olid enne ministeeriumi moodustamist iseseisvad uurimis- ja muud asutused. Kokku moodustati ministeerium 22 iseseisvast asutusest, ühendades umbes 180 000 isikut.

Ülesanded muuda

Ministeeriumi ja selle allasutuste üldised ülesanded on:

 • maismaa- ja merepiirivalve;
 • immigratsioonikorraldus;
 • siseriiklik küberturvalisus;
 • siseriiklike kriiside (loodus- ja tehnoloogilised õnnetused) ohjamine;
 • valimiste turvalisuse tagamine;
 • majandusturvalisuse tagamine (näit valeraha ja võltsitud väärtpaberite tuvastamine);
 • võitlus inimkaubandusega;
 • toimepidevuse tagamine;
 • transpordijulgeoleku tagamine;
 • föderaalse kaitse all olevate objektide (näiteks kohtumajade) turvalisus.

Struktuur muuda

Sisejulgeolekumenisteerium jaotub suures plaanis ministeeriumi osakondadeks ja ministeeriumi allasutusteks.

Allasutused ja ülesannete jaotus muuda

 • Küberturvalisuse- ja Taristuturvalisuseamet (ingl Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), mille ülesandeks on sidevõrkude ning objektiturvalisuse tagamine.
 • Ameerika Ühendriikide Tolli- ja Piirikaitseamet (United States Customs and Border Protection (CBP)), mille ülesandeks on tollimine ning piirikaitse maismaapiiril sadamatest ja lennujaamades.
 • Ameerika Ühendriikide Rahvastiku- ja Immigratsiooniteenistus (U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)), mille ülesandeks on seadusliku immigratsiooni organiseerimine ning rahvastikuarvestuse pidamine.
 • Föderaalne Hädaolukorra agentuur (Federal Emergency Management Agency (FEMA), mille ülesandeks on aidata ja toetada osariike loodus- ja tehnoõnnetuste tagajärgede leevendamisel.
 • Ameerika Ühendriikide Merepiirivalve (United States Coast Guard (USCG), mille ülesandeks on merepiiride valve ning merepääste väljaspool osariikide päästeteenistuste võimekust.
 • Ameerika Ühendriikide Tolli- ja Immigratsioonikontrolliamet (United States Immigration and Customs Enforcement (ICE), mille ülesandeks on võitlus salakaubanduse ning ebaseadusliku immigratsiooniga.
 • Ameerika Ühendriikide Salateenistus (United States Secret Service (USSS), mille ülesanneteks on võitlus majanduskuritegevusega, tähtsate isikute isikukaitse, salateenistuse kaitse alla määratud objektide kaitse ning spetsiaalset tähelepanu nõudvate sündmuste turvalisuse tagamine (näit riigipeade kohtumised).
 • Transpordi Julgeoleku Administratsioon (Transportation Security Administration (TSA), mille ülesandeks on transpordi strateegilise turvalisuse tagamine.

Juhid muuda

Sisejulgeolekuministeeriumi esimene juht oli endine Valge Maja sisejulgeoleku büroo direktor Tom Ridge.

Praegune minister on Rand Beers (kohusetäitja).

Välislingid muuda