INS ehk Immigration and Naturalisation Service oli Ameerika Ühendriikide immigratsiooniteenistus.

Alates 19. sajandist oli INSi ülesandeks kõigi uute USA kodanike registreerimine ja nende naturalisatsioonile kaasaaitamine.

25. novembril 2002 läks INS Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumi (Department of Homeland Security) koosseisu. Praegu täidab endisi INSi funktsioone mitu Sisejulgeolekuministeeriumi allüksust.