Suurjärvistu Maade Majandusühendus

(Ümber suunatud leheküljelt CEPGL)

Suurjärvistu Maade Majandusühendus (inglise keeles Economic Community of the Great Lakes Countries (ECGLC); prantsuse keeles Communauté Économique des Pays des Grand Lacs (CEPGL)) on piirkondliku koostöö organisatsioon Aafrikas.

Majandusühenduse liikmesriigid on Burundi, Kongo Demokraatlik Vabariik ja Rwanda.

Organisatsioon asutati Rwandas Gisenyis 20. septembril 1976.

Ühenduse eesmärk on muu hulgas piirkonna majanduse integreerimine ning julgeoleku tagamine; inimeste, kaupade ja kapitali vaba liikumise edendamine ning ühiste teadus- ja energeetikaprojektide rahastamine.