Binet'-Simoni test

Binet'-Simoni test on Alfred Binet' ja Théodore Simoni 1904. aastal loodud intelligentsustest. See oli maailma esimene intelligentsustest, kuid leidis kasutust ka veel 1960. aastatel. Testi väljatöötamise tingis vajadus tuvastada lapsed, kes normaalkoolis hakkama ei saa.

Test on mõeldud 3–15-aastastele lastele ja noortele, esialgne test sisaldas 30 ülesannet.

Esimeses järgus anti lapsele ette tema tegelikule vanusele mõeldud test. Kui laps testi täitmisel eksis, anti talle järgmiseks ette nooremale vanusele mõeldud test. Kui laps ei eksinud, siis katsetati kõrgema vanuse testiga. Testi raskusastme suurendamist või vähendamist võis vajadusel korrata.

Testi tulemusena saadi teada lapse vaimne vanus võrreldes tema ealise vanusega.