Bensoüülrühm

Terminit "bensoüülrühm" (ka benseenkarbonüülrühm) kasutatakse orgaanilises keemias, tähistamaks rühma C6H5C(O)– kas asendusrühma või molekuli osa tähenduses. Bensoüülrühm sisaldub bensoehappe C6H5C(O)–OH, bensoüülkloriidi C6H5C(O)–Cl ja bensoüülperoksiidi [C6H5C(O)]2O2 molekulis.

1. Bensoüülrühma sisaldav molekul; 2. Bensoüülkatioon; 3. Bensoüülradikaal

Bensoüülrühma kasutatakse orgaanilises sünteesis tihti kaitserühmana, mida saab kergesti maha võtta lahja aluselise lahusega.

Bensoüülrühma lühendina kasutatakse Bz, näiteks bensoüülkloriid on BzCl. Seda lühendit ei tohi segi ajada lühendiga Bn, mis tähistab bensüülrühma C6H5CH2–.