Ballaad (muusika)

Ballaad oli algselt provanssaali laul, alates 18. sajandist lüroeepilise sisuga vokaalteos, harilikult soolohäälele ja klaveri- või orkestrisaatele. See oli ka vabas vormis dramaatiline instrumentaalteos, enamasti klaverile või orkestrile.