Avatud süsteem (küberneetika)

Avatud süsteem ehk avatud kontuuriga süsteem ehk avatud juhtsüsteem ehk avatud kontuuriga juhtsüsteem on mingisuguse protsessi juhtimine eelnevalt määratud matemaatilise mudeli kaudu, sealjuures kontrollimata, kas juhitava protsessi tulemused vastavad soovitule. Selline juhtimine sobib lihtsamatele süsteemidele, sest protsessile avaldavad mõju soovimatud mõjurid ehk häiringud. Häiringuteks võivad olla nii protsessimüra kui ka mõõtemüra.

Protsessimüra tekib füüsikalistest nähtustest, mis mõjuvad protsessile, muutes selle käitumist.

Mõõtemüra tekib aga mõõteaparatuuri ehk sensorite mõõteveast.

Üldjuhul on protsessimüra juhuslik suurus, mida etteaimata ei saa, mõõtemüra saab aga eelnevalt arvesse võtta ja vastavalt sellele süsteemi mõjutada ehk juhtida juba nii, et juhttoimes (juhtimise mõju süsteemile) kompenseeritakse tekkiv viga. Sellist juhtimist nimetatakse häiringute kompenseerimiseks.

Vaata ka muuda