Avalikult kasutatav veekogu

Avalikult kasutatavad veekogud on kinnitatud veeseadusega.[1][2]

Veekogu avalik kasutamine on suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine, kalapüük, veevõtt ning muul viisil veekogu kasutus, mis vastavalt veeseadusele ei ole vee erikasutus. [3]

Viited

muuda
  1. Riigi Teataja. Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine.(vaadatud 8.01.2017)
  2. Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri. Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2012. a korraldus nr 116 „Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine“ Lisa. (vaadatud 8.01.2017)
  3. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaarid (2015) (vaadatud 8.01.2017)