Ausad Valimised

Mittetulundusühing Ausad Valimised on Eesti ühing, mis korraldab loenguid, seminare, annab välja stipendiume ja teabematerjale, et avalikustada Eesti valimispettusi ja õhutada diskussiooni.[1]

Ühing asutati 2012. aastal, asutamisaasta lõpu seisuga oli ühingus kaks liiget. 2017. aasta seisuga kuuluvad ühingu juhatusse Siret Kotka ja Rein Ruutsoo.[2]

2013. aasta reklaamikampaaniaRedigeeri

MTÜ korraldas 2013. aasta märtsis ja aprillis Tallinnas reklaamikampaania, mille käigus eksponeeriti linnaruumis järgmise sisuga reklaame: "Nad võivad su hääle kustutada", "Iga e-hääl võib olla oht Eesti iseseisvusele", "Nad võivad anda Su hääle, kellele tahavad". Tarbijakaitseameti hinnangul rikkus MTÜ Ausad Valimised reklaamikampaaniaga reklaamiseadust, mille järgi ei tohi reklaam olla oma sisult alavääristav või halvustav ning muu hulgas alavääristada õiguskuulekat käitumist. Amet määras mittetulundusühingule reklaamiseaduse rikkumise eest 1600 euro suuruse rahatrahvi.[3]

MTÜ vaidlustas Tarbijakaitseameti otsuse Harju Maakohtus. Maakohus jättis Tarbijakaitseameti otsuse sisuliselt jõusse, kuid vähendas rahatrahvi 800 eurole.

Oktoobris 2013 vaidlustas MTÜ Maakohtu otsuse Riigikohtus. 8. jaanuaril 2014 otsustas Riigikohus kassatsioonkaebust menetlusse mitte võtta.

2014. aastal esitas MTÜ kaebuse Euroopa Inimõiguste Kohtusse. 2016. aasta jaanuaris saatis EIK MTÜ-le teate asja menetlusse võtmisest ning konfidentsiaalsed kohtuvälise kokkuleppe sõlmimise ettepanekud. Misjärel MTÜ avaldas Eesti meedia väljaannetele pressiteate kokkuleppe soovituse sisuga. EIK otsustas, et MTÜ kuritarvitas konfidentsiaalsusnõude rikkumisega kaebeõigust ning tunnistas kaebuse vastuvõetamatuks.[4]

2013Redigeeri

2013. aasta oktoobris korraldas Tallinna linnavalitsus koostöös MTÜ-ga Tallinnas foorumi "Saatan valib Internetis".[5]

2016Redigeeri

2016. aastal korraldas MTÜ Ausad Valimised koostöös Eesti Keskerakonnaga Tallinnas Rahvarinde Muuseumis konverentsi "Millist presidenti Eesti ootab?".[6]

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri