Audiokanal on elekterside või signaalisalvestuse kanal, mis on mõeldud helile vastava elektrilise audiosignaali edastamiseks või salvestamiseks.

Tavaliselt loetakse audiokanaliks kanalit, mida mööda edastatakse inimkõrva jaoks kuuldavasse (sagedus)alasse jäävat signaali. Tavaliselt loetakse selleks sagedusalaks kas 16 ... 16 000 Hz või 20 ... 20 000 Hz, nn Hi-Fi audio.

Telefonitehnikas piirdutakse tihti ainult kõne arusaadavust tagava kitsama (ainult ühedekaadise ulatuvusega) sagedusalaga 300 ... 3400 Hz.

Digitaalse (numbrilise) signaali puhul saab audiokanaliks nimetada edastatava andmevoo teatud spetsiaalselt heli jaoks mõeldud osa.

Vaata ka muuda