Audioelektroonika

Audioelektroonika on elektriliseks muundatud või elektrilisena tekitatud helisignaali (audiosignaali) taasesitamisega seotud elektroonika osa.

Audioelektroonika kuulub helitehnika alla.

Audioelektroonika alla kuuluvateks loetakse tihti ka elektroakustilisi vahendeid (mikrofonid, kuularid, valjuhääldid ja kõlarid).