See artikkel on ülesharimata maale läinud inimesest; eesti ajakirjade kohta vaata Asunik (ajakiri, 1910) ja Asunik (ajakiri, 1922)

Asunik (ka kolonist) on inimene, kes on majapidamise rajanud alale, mis varem oli ülesharimata.

Asunikuks nimetati ka Eestis enne teist maailmasõda isikut, kes maareformiga (peamiselt 1919. aasta maareformiga) sai maad ja saadud maale rajas talu (asunikutalu).