Arvutikeel (inglise keeles computer language) on keel, mida kasutavad arvutid või mida kasutatakse seoses arvutitega. Sageli kasutatakse sõna "arvutikeel" programmeerimiskeele sünonüümina, ent arvutikeel ei pruugi olla programmeerimiskeel. Näiteks arvutikeeled HTML, CSS ja SVG pole programmeerimiskeeled.

Mõistele arvutikeel vastandatakse mõistet loomulik keel, mille all mõeldakse inimeste (ja mõnes käsitluses ka loomade) poolt kasutatavaid keeli.

Näited

muuda

Arvutikeeli on mitut liiki, sealhulgas: