Arutelu:Vektor

Aktiivsed arutelud

Siin tuleks mõelda: mis tähendab, et lõik on suunaga varustatud?

Lõik - kahte erinevat punkti ühendav lühima pikkusega joon. Ma loodan, et sõnu "varustatud" ja "suund" ei pea täpsustama? --kanakukk 13. september 2008, kell 09:30 (UTC)
Täpsustada tuleb sõna "varustatud". Sellel sõnal ei ole matemaatilist tähendust, mistõttu ta tekitab mõistelist ebamäärasust. Põhimõtteliselt peaks see "varustamine" tooma kaasa selle, et vastupidiselt lause ehitusele ei ole enam tegemist lõiguga. Lõigu all mõeldakse sirglõiku, aga seda saab veel hiljem täpsustada. Andres 13. september 2008, kell 12:48 (UTC)
Asja tuum on selles, et lõigul ei ole suunda, ja kui "lõigul on suund", siis ta pole lõik. See operatsioon, millega me "anname lõigule suuna", jääb ebatäpseks. Andres 13. september 2008, kell 18:40 (UTC)
vektoriaalne suurus [vektori´aalse s´uuruse, vektori´aalset s´uurust, vektori´aalseid s´uurusi e vektori´aalseid s´uuruseid] mehaanika (=vektor) füüsikaline suurus, mida iseloomustatakse lisaks arvväärtusele ka suuna abil, nt jõud. --kanakukk 13. september 2008, kell 09:41 (UTC)

Kas esimese lause teine pool on osa definitsioonist? See tuleks selgemalt välja kirjutada. Andres 13. september 2008, kell 09:18 (UTC)

Kas liitmise ja lahutamise reeglid on liitmise ja lahutamise definitsioonid? Andres 13. september 2008, kell 09:20 (UTC)

Alguses on öeldud, et vektorit iseloomustavad kindel siht ja suund, aga nullvektorit ju ei iseloomusta. Kas ta siis pole vektor? Ja kas ta on lõik? Andres 13. september 2008, kell 12:53 (UTC)


Oleks vist parem geomeetriline vektor ja vektorruumi element lahku viia. Andres 10. veebruar 2009, kell 11:03 (UTC)

Selles artiklis siin räägitakse mingisse punkti rakendatud vektoritest. Need ei ole need, mis eukleidilise ruumi moodustavad. Andres 12. veebruar 2009, kell 01:11 (UTC)

Vektorite ja vektorruumidega on siin üldse paras segadus. Saan su murest aru. Siin tuleks enne veidi mõelda. Pakun, et märksõna "vektor" all peaks esimesene ilmuma tüüpiline geomeetriline vektor tasandil või ruumis. --Hardi 12. veebruar 2009, kell 01:22 (UTC)
Mina ei tea, mis peaks olema esimene, kas rakendatud vektor või rakendamata vektor. Inglise viki järgi otsustades on geomeetriline vektor just viimane. Andres 12. veebruar 2009, kell 01:35 (UTC)
Hiljem vaatan, mis raamatud selle kohta ütlevad. Andres 12. veebruar 2009, kell 01:36 (UTC)

Bioloogia mõisteRedigeeri

Siirutaja ehk vektor on ka bioloogia mõiste--Dj Capricorn 7. mai 2009, kell 13:41 (UTC)

on lisatud--Bioneer1 (arutelu) 12. juuli 2012, kell 11:21 (EEST)[]

Praegune definitsioon on minu meelest vale. Või on ta liiga segaselt sõnastatud. Suurus on vähemalt meie definitsiooni järgi muutuja, kuid kui vektorit vaadelda muutujana, siis pole tõsi, et tal on kindel siht, suund ja pikkus. Kui aga jutt on muutuja väärtusest, siis nullvektor pole vektor, sest tal pole kindlat sihti. Peaks võib-olla vaidlustama, kuid panen toimetamismärkuse. Andres (arutelu) 19. november 2012, kell 08:02 (EET)[]

Eemaldan märkuse. Definitsioon on viidatud. Toimetamismärkuse kasutamisest võiks üldiselt vältida. --Hardi (arutelu) 19. november 2012, kell 13:02 (EET)[]
Naase leheküljele "Vektor".