Arutelu:Tüürimees

Lisa teema
Aktiivsed arutelud

Erihariduse olemasolu ei kuulu tüürimehe mõistesse. Tegu on nõudega, mis kehtib teatud ajal ja teatud kohas. Andres 6. veebruar 2008, kell 07:43 (UTC)

Artikli kirjutamisel tuleb silmas pidada, et tüürimehed olid olemas juba Vana-Kreekas. Andres 6. veebruar 2008, kell 15:08 (UTC)

See osa on muidugi puudu, aga see läheks juba sinna "ajaloo" pealkirja alla... Jürka 6. veebruar 2008, kell 15:27 (UTC)
Ma ei ole sellega nõus. Pigem peaks olema eraldi alajaotus tüürimehe mõistest tänapäeva Eestis.
Kas sõjalaeval ei ole tüürimeest? Andres 6. veebruar 2008, kell 23:44 (UTC)

Andres 6. veebruar 2008, kell 23:44 (UTC)

Ma ei tea kas on mõteks teha vanemtüürimehele ja vahitüürimehele eraldi artiklid. Võiks olla ikka üks artikkel tüürimehe kohta. Tau 7. veebruar 2008, kell 17:44 (UTC)

Pagunite koha pealt... Vahitüürimehi on teine tüürimees, kolmas tüürimees ja neljas tüürimees... Kahe triibuga on teise tüürimehe pagun, kolmandal ja neljandal tüürimehel, kes on kah vahitüürimehed, on üks triip... Jürka 6. veebruar 2008, kell 13:40 (UTC)

Tegelikult ei ole. Vaata selle seaduse lõpus olevat tabelit. 1 triip on ainult vahimehaanikul, elektrimehaanikul, külmutusseadmete mehaanikul. Kõikidel vahitüürimeestel on kaks paela olenemata sellest kas ta on teine kolmas või neljas.
Kahtlane värk, sest praktikas on küll vähemalt Tallinkis igal kolmandal ja neljandal tüüril üks triip... Jürka 6. veebruar 2008, kell 14:55 (UTC)

Kas selle [1] kasutamine eetikeelses vikis on lubatud? suwa 6. veebruar 2008, kell 16:48 (UTC)


Vikilingid ja pilt on valed. Seal mõeldakse isikut, kes otseselt rooli käes hoiab. Saksakeelne õige vaste selles artiklis silmas peetule on de:Steuermann. Andres 6. veebruar 2008, kell 23:48 (UTC)

selge, siis tuleks veel tekitada Roolimees suwa 7. veebruar 2008, kell 16:35 (UTC)
Ja ka juuresoleval pildil ei ole siis kujutatud mitte tüürimees, vaid roolimees. Andres 7. veebruar 2008, kell 16:36 (UTC)
Pildil võib olla nii roolimadrus kui vahitüürimees... kasvõi kapten... ka nemad võivad aeg-ajalt rooli hoida ja mitte ametiriietust kanda... Jürka 7. veebruar 2008, kell 16:42 (UTC)
Tõsi, aga pildil kujutatu ei iseloomusta tüürimehe tegevust. Andres 7. veebruar 2008, kell 16:48 (UTC)
Kuidas võtta... Mingil määral kujutab... Muidugi sobiks ehk pilt roolimehe artiklisse paremini... Jürka 7. veebruar 2008, kell 16:57 (UTC)

"Vanemtüürimehe diplomi omanikud on pikaajalise meresõidukogemustega spetsialistid. Kui nad töötavad kuni 18 kuud oma ametikohtadel, siis saavad nad kapteni diplomi."

Jutust jääb mulje nigu et kui vanemtüürimehed töötavad 18 kuud ära, saavad kohe kapu diplomi peo peale... aga see on minu teada ikka vaid eeldus sellele, et võiks hakata teatud kursuseid kapu jaoks läbima ja siis vastava eksami veel ära tegema... Jürka 7. veebruar 2008, kell 16:57 (UTC)

No võib siis seda lauset muuta või selle üldese kustutada. Tau 7. veebruar 2008, kell 17:44 (UTC)
Ma ei kustutaks, vaid panekski, et see on eelduseks... Teeksin ise kohe ära, aga see sõna "kuni" näib mulle väga-väga kahtlane... Samas pole kompetentne seda "kuni't" ka niisama maha kustutama... Jürka 7. veebruar 2008, kell 20:43 (UTC)
Mõtled sa selle "kuni" asemel kui´d? Tau 8. veebruar 2008, kell 11:48 (UTC)

Kas sõjalaevad sõidavad ilma tüürimeestetea? Viide esimese lause sõnastusele.Akra 7. veebruar 2008, kell 17:59 (UTC)

Sõjalaeval sellist ametikohta nagu tüürimees ei ole. Seal kehtivad mereväe auastmed. Tööülesanded on neil aga sarnased nii et siis võib seda sõnastust muuta. Tau 7. veebruar 2008, kell 18:20 (UTC)
Siit on näha, et sõnal on mitu tähendust. Andres 7. veebruar 2008, kell 18:22 (UTC)
Auaste auastmeks, kuid on ka tööülessanded ehk ametid või eksin.Akra 7. veebruar 2008, kell 18:57 (UTC)

Vaatasin praegu EE artiklit "tüürimees". Seal on antud kaks tähendust. Esimese kohta öeldu langeb sõna-sõnalt kokku meie artikli esimese lõiguga! Teine on "sõjalaeva navigatsiooniohvitser".

Andres 8. veebruar 2008, kell 12:17 (UTC)

Kui kolmandas kuni seitsmendas lõigus öeldu käib konkreetselt tänapäeva Eesti mõistete ja olude kohta, siis tuleb teha eraldi alajaotus Eesti kohta. Igatahes tuleb eristada universaalset spetsiifiliselt Eesti kohta käivast.

Ka EE esitus jätab soovida. On ju ikkagi olemas tüürimehe üldmõiste, ametinimed ja eripärad eri laadi laevadel on omaette teema.

Samuti on oluline teha selge vahe sisse laevajuhi ja rooli käes hoidva tegelase vahel. Vältimatu on näidata, kuidas tüürimehe mõiste on kujunenud, sest ilma selleta me ei saa seda mõistedt piiritleda. Andres 8. veebruar 2008, kell 12:22 (UTC)

oli vale piltRedigeeri

Siin oli roolimehe foto vähemalt paarkümmend aastat vanast laevast ega sobinud kuidagi tüürimehe kohta. Originaali helmsman ongi roolimees, tüürimees on inglise keeles mate. Asendasin tänapäevase laeva roolikambri fotoga. SSGreporter 24. jaanuar 2010, kell 21:48 (UTC)

Pildi allkirjas tuleks selgitada, kuidas see pilt tüürimehega seotud on. Andres 24. jaanuar 2010, kell 23:59 (UTC)

Täpsustasin. Töökoht koos tüürimehe endaga nõuaks konkreetse tüürimehe luba ja ka laevaomanik tahaks, et temalt luba küsitaks. Seepärast valisin ilma tüürimeheta pildi laevast, mis väga sageli Eestis ei käi. SSGreporter 25. jaanuar 2010, kell 10:22 (UTC)

lennundusesRedigeeri

Kas lennunduses on õhusõidukit ka kunagi tüürimees juhtinud või mitte? suwa 29. jaanuar 2010, kell 06:32 (UTC)

Võimalik, aga tänapäeval vist mitte. Pigem on nimetused nagu teine piloot vms. Ka mehaanikud on lennukitel olnud, aga neid nimetati pardamehaanikuiks. SSGreporter 29. jaanuar 2010, kell 10:40 (UTC)


"Eestis saab õppida tüürimeheks Eesti Mereakadeemias ja Eesti Mereakadeemia Merekoolis. Vaid merekoolis õppinuna võtab ametiredelil kõrgemale jõudmine palju rohkem aega kui Mereakadeemia lõpetanuna. Kes ei oma mereakadeemia diplomit, peab selle asemel omandama palju meresõiduaastaid, et olla võimeline uuele kõrgemale ametipostile jõudma. Veelgi rohkem meresõidustaaži on vaja isikutel, kes pole lõpetanud ei merekooli ega mereakadeemiat, soovimaks jõuda kõrgemale ametipostile laeval."

Suht' häma on see lõik... Merekoolis põhikooli baasil võib saada diplomi kogumahutavusega kuni 500... See ei muutu piiramatuks niisama meresõidustaaži kogunemisega... Keskkooli baasil on võimalik saada (õppeaeg lühem) piiramatu vahitüürimehe diplom, mis on sama, mida saab mereakadeemia lõpetanu...

Mismoodi on siis Eestis võimalik tüürimehe diplomit kätte saada, kui pole kumbagi kooli lõpetanud? Suur meresõidustaaž paberit tasku ei anna... Häma, häma, häma... Jürka 26. november 2010, kell 18:56 (EET)

"Reederitele raha kokkuhoidmise eesmärgil peavad nii kapten kui ka vanemtüürimees olema suutelised sadamasse sisse ja välja sõitma ilma lootsita. Selleks tuleb nii vanemtüürimehel kui ka kaptenil edukalt sooritada kursused ning testid, mis antud filigraanset tööd teha lubavad. Kuna test tuleb sooritada selle riigi keeles, kus vastav sadam asub, peavad meremehed valdama paljusid võõrkeeli. Inglise keele oskuseta ei ole võimalik laeva juhtkonnas töötada."

Lõik iseloomustab sellist moodust kui reeglit. Jah, Tallinkis ja ehk ka mõnelpool mujal liinilaevadel, kus on alati ainult ühed ja samad sadamad, seal laevafirma nõuab või soovib kaptenilt lootsipaberit, kuid siit lõigust loen ma välja, et lootsi ametikohta eraldi justkui enam polekski. Vanemtüürimehelt kindlasti lootsipaberit ei nõuta. Jürka 26. november 2010, kell 18:56 (EET)

Kui Sa neid asju paremini tead, tee siis ümber. Hea oleks ka viited lisada. Andres 26. november 2010, kell 21:31 (EET)
Paremini, aga mitte nii hästi, kui võiks... Pole ka mahti asjasse nüüd pühenduma hakata... Külastades merekooli lehekülge tuleb välja, et sealt saadav paber on kah nüüd piiramatu... Ainus erinevus on, kas sul on kõrgharidus, mida saab akadeemiast, või keskharidus merekoolist, diplomil paistab, et vahet ei ole... Meresõidustaaži nõuab igasugune diplom... Jürka 26. november 2010, kell 22:35 (EET)

"

  • 500 ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees;
  • 3000 ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimees."

Ma loen siit välja, et see vahi- ja vanemtüürimees ei tohi töötada väiksema kogumahutavusega laeval. Väga ei tahaks uskuda, et see nii on. Kunagi oli küll selline olukord, et vahitüürimehe diplomiga ei tohtinud juhtida mootorpaati (loe: vahitüürimees ei võinud juhtida väikelaeva kipparina), aga need ajad on ammu möödas, see on ümber muudetud... Jürka 27. november 2010, kell 22:15 (EET)

Naase leheküljele "Tüürimees".