Arutelu:Shanghai

Viimase kommentaari postitas Velirand 4 aasta eest teemas Esimene või teine.

Mis puutub nime hääldusesse, siis esimene silp lõpeb häälikuga ŋ, mis eesti keeles esineb ainult g või k ees. Häälikut g selles sõnas ei ole. Raske öelda, kumb kirjaviis annab seda häälikut paremini edasi, kas n või ng.

Nime tähenduse kohta on mitmeid versioone. Andres 18:50, 9 Jul 2004 (UTC)

Vene 'шанхай' viitab ka sellele. Kui kasutada ŋ? - Urmas 19:12, 9 Jul 2004 (UTC)
Hiina keeles (putonghua's on kaks lõppkaashäälikut – pinyin'is n ja ng. Vene keeles on nende vasted vastavalt нь ja н, aga see tekitab segadust, sest palataliseeritud n-häälikut hiina keeles ei ole. Täht n hääldub enam-vähem samamoodi nagu eesti n.
Võiks küll kasutada sümbolit ŋ, kui on kindel, et see on kõigile arusaadav. Kõik, kes on inglise keelt õppinud, peaksid seda sümbolit küll tundma. Andres 20:37, 9 Jul 2004 (UTC)
Minu arvates on siin õige on kasutada märki ŋ. Ng annab täiesti vale häälduse. Praegu on rõhk minu arvates täiesti võlssi. Toonide järgi hääldades kostab rõhk esimesel silbil (neljas toon kostab rõhulisena, kolmas madalana). Kui kellelgi on teisi andmeid, muutke palun tagasi. Tõnis Kimmel 28. september 2010, kell 10:02 (EEST)

"Provintsiga võrdsustatud linn" ei ole vist korrektne, sest Shanghai kui provints hõlmab suurema piirkonna kui Shanghai linn. See on omavalitsus... kuidas tuleks öelda, omavalitsuslik piirkond, omavalitsuslik haldusüksus või mis see õige termin on? Andres 18:59, 9 Jul 2004 (UTC)

KNAB annab "keskalluvusega linn" (shi). - Urmas 19:12, 9 Jul 2004 (UTC)
Shanghai provints on küll väike, kuid suurem kui Shanghai linn. Võrdle näiteks siit Shanghai provintsi ja Shanghai linna kaarti. Saksa viki ütleb: Provintsi pindala on 6340,5 km², millest 3924,2 km² on linn ja 2416,3 km² maa. Otseselt Shanghai linna pindala on 375 km². Andres 20:37, 9 Jul 2004 (UTC)
Tundub küll.
Provints ise ei ole mitte "provints" (sheng), vaid linn provintsi õigustes - "keskalluvusega linn" (shi). Tuleb ette analoogia Peterburiga. - Urmas 23:00, 9 Jul 2004 (UTC)
Hiinakeelne termin on inglise viki andmetel 直辖市. See on siis zhíxiáshì. Sõnasõnalises tõlkes võiks see olla "otse juhitav linn" või "otsese alluvusega linn". 直 on 'sirge, püstine', 辖 on 'juhtima; alluma', 市 on 'linn'. Hiina-vene sõnaraamat annab vasteks город центрального подчинения, mis muidugi tähendab 'keskalluvusega linn'.
Shanghaid kui "keskalluvusega linna" nimetatakse 上海市 (võiks ehk kirjutada Shànghǎi-shì).
Mismoodi selle Peterburiga siis on?
Ma arvan, et see ei ole juhuslik, et 市 tõlgitakse municipality, municipalité, kunta. Tuleb Hiina haldussüsteemi edasi uurida.
See on tõsi küll, et ametlikult keskalluvusega linna provintsiks ei nimetata. Andres 07:12, 10 Jul 2004 (UTC)
Peterburi on ka "keskalluvusega linn", st linn-1.järgu haldusüksus. Peterburi, kui 1.j.haldusüksuse pindala on Peterburi enda pindalast suurem. Ka Peterburi koosseisu kuulub terve rida teisi linnu - Kolpino, Puškin, Petrodvorets, Kroonlinn, Lomonossov, Sestroretsk, Zelenogorsk jne. - Urmas 08:44, 10 Jul 2004 (UTC)

Esimene või teine Redigeeri

Võtsin välja väite: "Suurim linn praegu Hiinas on Chongqing, Shanghai on suuruselt teine".

Chongqing on 1. järgu haldusüksus, mille elanike arv on üle 30 miljoni. Chongqing linna enda elanike arv on üle 4 miljoni. Lisaks Chongqingile on selles haldusüksuses veel linnu; nendest suuremates elab kahe Tartu jagu inimesi. - Urmas 19. november 2006, kell 08:34 (UTC)

Siin on praegu suur segadus, sest ei tehta vahet provintsiõigustega linnal kui haldusüksusel ja linnal kui asulal. Andres 19. november 2006, kell 08:51 (UTC)
Ehk oleks variant teha haldusüksusele eraldi artikkel nime all, mis on "Suures maailma atlases" "Shanghai Shi". Sellest artiklist läheks shi artiklisse ainult osa Haldus. - Urmas 19. november 2006, kell 09:08 (UTC)
Sel juhul tuleks ka teistel sarnastel juhtudel kasutada seda eeskuju. See aga mulle üldse ei meeldi, sest Shi ei tähenda hiina keeles midagi muud kui 'linn'. Minu ettepanek oleks jätta artikkel "Shanghai" haldusüksuse jaoks (see ongi provintsi õigustega kohaliku omavalitsuse üksus). Kui on tarvis asulast eraldi kirjutada, siis võiks pealkirjaks olla "Shanghai (asula)". Andres 19. november 2006, kell 09:14 (UTC)
See käiks vastu senisele praktikale. Ka ei ole shi ju ainus sõna, mida hiina keelest saab eesti keelde tõlkida kui "linn". Pigem peaks ta olema "suurlinn" (mitte inglise town). - Urmas 19. november 2006, kell 09:56 (UTC)
Millisele praktikale see vastu käiks?
Asulale ei ole me lisanud sulgudesse selgitust, millega on tegu. Vähemalt olen ma nii tähele pannud. - Urmas 19. november 2006, kell 10:27 (UTC)
Vist ei ole küll. Aga ma pakun sellist lahendust juhtudeks, kui asulat hõlmava suurema haldusüksuse nimi on "linn" (nagu näiteks Hiinas ja Soomes).
Küll aga on meil selline praktika, et sellistel juhtudel käib ilma lisandita nimi haldusüksuse kohta. Andres 19. november 2006, kell 11:00 (UTC)
Millist sõna veel saab tõlkida "linn"? Andres 19. november 2006, kell 10:15 (UTC)
Väiksemad asulad (nii Pärnu suurused) on chen. - Urmas 19. november 2006, kell 10:27 (UTC)
Kas Sa mõtled sõna cheng (城)? Seda sõna kasutatakse ka Pekingi kohta. Sõna chen tähendusega 'linn' ma ei leidnud.
Paistab, et "linn" asula mõttes on hiina keeles 城市 (chengshi). Sõna on moodustatud kahest sünonüümist. Selles mõttes võiks ju öelda küll, et shi tähendab asulat kui haldusüksust. Aga eesti keeles neid tähendusi ei eristata.
Iseenesest see, et linna tähistab hiina keeles mitu sõna, ei tähenda minu meelest midagi, kui me tõlgime neid sõnu ühe sõnaga. Andres 19. november 2006, kell 11:00 (UTC)

Kuidas määratleda Shanghai kui asula piirid? Hiinas on kasutusel Päris-Shanghai (上海市区) või linnasüdame (市中心) mõiste. Asula on mõnevõrra laiem.

Mulle tundub, et kõige otstarbekam on eraldi artikleid vähemalt esialgu mitte teha. Küll aga peaks artikli tekstis esitus selge olema. Andres 19. november 2006, kell 11:06 (UTC)

Urmas mõtles vist sõna 'zhèn' 鎮 (lihtsustatud 镇). Jaapanis on sama probleem olen tõlkinud seni 'shi' suurlinnaks. 'zhen' tõlkeks antakse vene keeles 'posjolok'. Mitmekümne tuhande elanikuga asulat on imelik aleviks nimetada. Ma kasutaks ikka sõna 'linn'. --Metsavend 19. november 2006, kell 11:07 (UTC)
Arvan, et suurlinnaks tõlkida on mõtet ainult siis, kui suurust on tarvis rõhutada. Ja ka sellisel juhul tuleb täpsustada, mida täpselt on mõeldud. Andres 19. november 2006, kell 11:18 (UTC)
Arvan ka, et 镇 peaks tõlkima "linn". Andres 19. november 2006, kell 11:22 (UTC)

Hiina rahvaarvult teine linn

Varem oli siin "suurim linn". Mis on siis suurim linn?
Segadus tuleb võib-olla sellest, et linna ja haldusüksuse rahvaarvud on erinevad. Andres 12. juuli 2007, kell 04:51 (UTC)

Pealkiri peaks olema Shanghai Shi. Linnast ja haldusüksusest tuleks eraldi kirjutada. Andres 6. juuli 2008, kell 09:05 (UTC)

[1] Kuna Shi-ga nimevariant on KNABis ka ära toodud (ja suure tähega), jääb mulje, et seda ei peaks eesti keeles liigisõnaks pidama. KNAB nimetab teda maakonna õigustega linnaks, nii et liigisõnaga oleks see kohanimi minu meelest Shanghai linn või Shanghai Shi linn.
Kui Shanghai Shi käib nii linna kui haldusüksuse kui ka linna kui asula kohta, siis kuidas pealkirjad Shanghai ja Shanghai Shi neid eristavad? Ja oleme me üldse taas erandina õigel teel eristades eraldi artiklite näol rangelt haldusüksust ja asulat? Saksa vikis on küll eraldi välja toodud linnasüdame või tihedamalt asustatud ala elanike arv, aga minu meelest ei anna see tinglik nüanss veel alust sääraseks rangeks vahetegemiseks. Pikne 5. august 2010, kell 12:35 (EEST)
Ma olen ka sellise eristamise vastu. Mitte sellepärast, et seda ei saaks teha või see vale oleks, vaid sellepärast, et enamik allikaid ei pea eristust oluliseks ja on seetõttu on raske kindlaks teha keskasula ulatust ja seda, mis käib keskasula kohta ja mis terve haldusüksuse kohta. --Metsavend 5. august 2010, kell 12:49 (EEST)
Kui me vahet teeme, siis me oskame vähemalt osa andmeid õigesti paigutada. Kui andmed on puudulikud, kuidas neid siis üldse kasutada?
See, et me ei saa linna piire täpselt määratleda, ei takista minu meelest linnast rääkimist. Andres 5. august 2010, kell 13:49 (EEST)Vasta[vasta]
Shanghai Shi ei ole KNAB-is ära toodud eestikeelse nimena, vaid hiinakeelse nimevariandina.
See on tõsi, et Shi ei ole eesti keeles liigisõna. Hiina keeles ta seda on.
KNAB-is on tegu koondkirjega, kus on ühendatud kaks geograafilist objekti – haldusüksus ja asula (a1sh, p0).
Haldusüksust võiks nimetada ka Shanghai linnaks (nõnda me toimimegi Soome linnaks nimetatavate haldusüksuste puhul), kuid see nimi ei ole eristav, sest Shanghai asula on ju linn. Soome puhul mingit eeskuju pole võtta, aga Hiina puhul on eeskujuks "Suur maailma atlas", mis haldusüksust nimetab "Shanghai Shi" ja asulat "Shanghai".
Arvan, et praegu nimetatakse Shanghai Shi'ks ainult haldusüksust ja esitus KNAB-is on tehnilistel põhjustel eksitav. Me võime ju küsida Peeter Pällilt selgitust ja soovitusi.
Arvan, et "Shanghai Shi linn" ei ole hea, sest Shi ongi 'linn' ja pealegi "linn" ei ole eristav.
Minu meelest on haldusüksuse ja asula selge eristamine vajalik, muidu on info, mis neid mainib, segane. On muidugi ka kontekste, kus vahet pole tarvis teha. Andres 5. august 2010, kell 13:37 (EEST)Vasta[vasta]

Minu arust on see Shi värk palju eksitavam, kui kirjutada lihtsalt Shanghai. Nagu ma aru saan, siis see Shi on üldse mingi hiinakeelne värk. Eesti keelses Vikipeedias tuleb ikka järgida neid reegleid, mis eesti keeles toimivad ja tunduvad kõige loogilisemad. Alts 5. august 2010, kell 13:43 (EEST)Vasta[vasta]

Mille poolest on "Shi" eksitav?
Ka "Shanghai" on hiina nimi.
Milliste reeglite vastu me eksime? Andres 5. august 2010, kell 13:49 (EEST)Vasta[vasta]
Kas need artiklid ei võiks lihtalt kokku liita? Me saaksime erinevaid andmeid mallis edasi anda, nii Shanghai ja Shanghai Shi oma. Alts 5. august 2010, kell 14:08 (EEST)Vasta[vasta]
Ja Shanghai Shi teksti saaks panna uue alajaotuse alla Shanghaisse. See oleks kõige loogilisem variant. Alts 5. august 2010, kell 14:09 (EEST)Vasta[vasta]
Minu meelest on esitus selgem, kui ühes artiklis räägitakse ühest asjast, mitte läbisegi ühest ja samast asjast. Ja kui lingitakse, siis jääb arusaamatuks, kummast on jutt.
Kas Sinu meelest võiks näiteks Taebla ja Taebla vald olla ühises artiklis? Andres 5. august 2010, kell 14:15 (EEST)Vasta[vasta]
Need on kaks täiesti erinevat asja. Üks asi on Taebla (mis on eestlaste jaoks täiesti mõistetav), teine asi on Shanghai. Alts 5. august 2010, kell 14:17 (EEST)Vasta[vasta]
Mis siin siis arusaamatut on? Taebla on asula ja Shanghai on asula. Taeblal ja Shanghail ei saa sõpruslinnu olla, Taebla vallal ja Shanghai Shi'l saab. Andres 5. august 2010, kell 14:22 (EEST)Vasta[vasta]
Taebla on ka haldusüksus kindlate piiridega, mida saab Maa-ameti kaardiserverist vaadata (mulle tundub kaarti vaadates, et Taebla haldusüksusena hõlmab tegelikult kaks asulat). Shanghai asula puhul me neid piire ei tea, võime vaid satelliidifoto põhjal umbkaudu arvata. Hiinas peetakse küll arvestust haldusüksuse piires maa- ja linnaelanike üle, aga ühes haldusüksuses võib olla mitu asustuskeskust. Millegipärast eeldame me Eesti külade puhul ja linnade puhul, mis pole vallasisesed, et haldusüksus on sama, mis asula, aga välismaa linnade puhul see nii ei ole. Kas Eestis on ikka asi nii lihtne? --Metsavend 5. august 2010, kell 14:46 (EEST)
Taebla alevik ei ole haldusüksus, kuigi tal on fikseeritud territoorium. Väikseim haldusüksus on Taebla vald.
Millist kaht asulat Sa mõtled? Taebla vald on jaotatud kahe aleviku (Taebla ja Palivere ning külade territooriumideks. Eestis saab asulad siduda nende territooriumidega, kusjuures asula territoorium hõlmab tavaliselt ka asustuseta alasid. Seega ühe omavalitsusüksuse piires saab asulaid selgelt eristada.
(See on tõsi küll, et kui rääkida omavalitsusega asulatest, siis võivad asustuse piirid ulatuda üle omavalitsusüksuse piiride. Arvet selle üle ei peeta, aga niipalju kui selle kohta on andmeid, võib seda kajastada. Drastilisi lahknemisi, nagu näiteks Stockholmi puhul, Eestis minu teada ei ole. Shanghai puhul on asi hoopis selles, et haldusüksuse piires on peale Shanghai asula veel teisi asulaid.)
Teistes riikides (näiteks Hiinas) võib see olla teistmoodi. Igatahes on Shanghai linn (asula) kindlasti olemas ka juhul, kui tema piirid on ebamäärased. Andres 5. august 2010, kell 22:43 (EEST)Vasta[vasta]
Et asi teha igaühe jaoks arusaadavaks (sest kõik pole mingi hiinateadlased), siis tuleb ka seda iga jumala Shi lehe peal selgitada, millega tegu on. Praeguses seisus pole see lihtsalt aktsepteeritav. Mingi 1. järgu haldusüksus, mida see mulle ütlema peaks? Alts 5. august 2010, kell 14:29 (EEST)Vasta[vasta]
On olemas ka artikkel 1. järgu haldusüksus, kus see on selgitatud. See on keskalluvusega linn, lisan selle. Teiste puhul on öeldud "ringkonna õigustega linn" või "maakonna õigustega linn". Nendes artiklites tuleb asi lahti seletada. Milliseid selgitusi veel vaja oleks? Andres 5. august 2010, kell 14:35 (EEST)Vasta[vasta]
Ongi ju kirjutatud "linnaks (shi) nimetatav 1. järgu haldusüksus Hiinas, keskalluvusega linn". Mida veel peaks lisama? Andres 5. august 2010, kell 14:36 (EEST)Vasta[vasta]
Nagu võib lugeda artiklist 1. järgu haldusüksus, siis nagu ma aru saan, Shanghai Shi tähendab Shanghai maakonda. Kuidas võib maakonnal sõpruslinna olla? Ennist rääkisid valdadest. Alts 5. august 2010, kell 14:51 (EEST)Vasta[vasta]
Selles artiklis on kirjutatud: "1. järgu haldusüksused on suurimad, vahetult riigile alluvad haldusüksused riigis. (...) Eesti haldusjaotuses on nendeks maakonnad." Pole ju öeldud, et Hiinas on need maakonnad. Muidugi tuleks tollesse artiklisse lisada ka alajaotus Hiina kohta. Antud juhul on tegu keskalluvusega linnaga, mis on ühtaegu 1. järgu haldusüksus ja kohaliku omavalitsuse üksus. Kohaliku omavalitsuse üksustel võivad olla sõüruslinnad. Andres 5. august 2010, kell 22:43 (EEST)Vasta[vasta]
KNABis on öeldud, et Shanghai Shi on nimevariant: "alati viidatakse sellelt põhinimele". Nagu ma aru saan, siis saab seda küll mainida, et selline asi olemas on, aga Vikipeedias tuleb Shanghaisse viidata. Alts 5. august 2010, kell 14:56 (EEST)Vasta[vasta]
See lause tähendab, et kui KNAB-is on märksõnaks mõni selline nimi, siis on selle juurde vastavasse lahtrisse jämedas kirjas kirjutatud põhinimi. See ei sisalda mingit ettekirjutust Vikipeediale.
Nimi "Shanghai Shi" sisaldab põhinime ja hiinakeelset liigisõna. Miks me seda nimekuju kasutame, on ülalpool selgitatud. Andres 5. august 2010, kell 22:43 (EEST)Vasta[vasta]

Nojah, nii Shanghai kui Shanghai Shi on KNABis hiinakeelsed nimevariandid ja esimene neist on eesti keeles kasutades põhinimeks. Jah, ka linn ei erista, tõin lihtsalt välja, mis eesti keeles liigisõnaks oleks. Minu meelest on asula ja haldusüksus KNABis meelega ühel real (esineb ju ka sama põhinimega erinevaid kirjeid). Me ei tea ju, mis alusel suur maailma atlas üht Shi-ga kasutab ja teist ilma ja mitte vastupidi – hiina keeles ega KNABis tehta sellist vahet.

Küllap need teised asulad 1. järgu haldusüksuses, mida silmas pead, on siis juba ühtlasi konkreetsed linnarajoonid või omakorda viimaste osad. Info, mis teistes artiklites Shanghai asulat või valda mainib on üldjuhul nagunii segane, kui linkides oleme sunnitud silmas pidama konkreetselt üht või teist, aga allikas tõenäoliselt vahet ei tee. See oleks siin lihtsalt vahetegemine vahetegemise pärast (jah, saab teha vahet ja see on ka õige, kui tugineda õigele statistilisele määratlusele), kui tegelikkuses pole kombeks vahet teha. Linkides aga lihtsalt maakonna õigustega linnale, nagu KNAB Shanghaid nimetab, mis on ühtaegu linn (asula) kui ka haldusüksus, ei saa me ju eksida ega segadust tekitada – näiteks täpsustamata, kas keegi sündis kesklinnas, on ikkagi õige, et ta sündis linnas (täpsus, mida ühest allikast võib säärasel puhul üldiselt eeldada). Pikne 5. august 2010, kell 23:49 (EEST)

KNAB-i tõlgendamise asemel panen ette küsida Peeter Pällilt järele, kuidas on eesti keeles korrektne haldusüksust ja linna (asulat) Hiina (ja ka näiteks Soome puhul) eristada. Võiks lisada ka Peterburi ja Moskva haldusala.
Teiste linnade kohta küll ei ole vaja hakata nii jampsima. Alts 6. august 2010, kell 04:51 (EEST)Vasta[vasta]
Miks? See oleks umbes sama suur viga nagu Tartu ja Tartu maakonna samastamine.
Muide, ka EE 15. köite on keskalluvusega linnad Chongching Shi, Beijing Shi, Shanghai Shi ja Tianjin Shi. Andres 6. august 2010, kell 09:33 (EEST)Vasta[vasta]
"Suure maailma atlase puhul" on minu meelest ilmne, et "Shanghai Shi" käib 1. järku haldusüksuse kohta ja "Shanghai" käib linna kohta. KNAB-ist hääb asi ähmaseks.
Kui me tahame emma-kumma kohta midagi täpset öelda, siis me peame vahet tegema. Kui allika järgi pole võimalik otsustada, kummaga on tegemist, siis ei saa seda allikat kasutada. Kui vahet ei tehta, siis kas allikas on ebapädev või me ei oska allikat tõlgendada (kontekstist peab selguma, kummaga on tegemist).
Kui sünnikoha puhul tekib kahtlus, siis võib linkida haldusüksusele.
Meil on ikkagi tarves täpseid fakte, mitte sõnaliselt õigeid ütlusi. Andres 6. august 2010, kell 01:41 (EEST)Vasta[vasta]
KNAB lihtsalt ei kinnita su veendumust, muud ähmast seal pole.
Kui pole kombeks muust linnast tinglikku linnasüdant eristada, ei pea ju allikaid ebapädevuses süüdistama. Eraldi artikkel asulast oleks praegu ainult selleks, et vastav statistiline määratlus ehk keskasula elanike arv eraldi artiklis välja tuua. Ja ülejäänud maailma (teised vikid) arust pole see põhjendatud.
Kuidas see siin Tartu ja Taeblaga võrdluse peaks välja kannatama? Need on konkreetsed asustusüksused kindlate geograafiliste piiridega ja väljaspool vastavaid asustusüksusi ei saa rääkida vastavast vallast või maakonnast kui antud asustusüksusest. Tartu pole maakonna piires laiuva linna süda. Pikne 6. august 2010, kell 10:45 (EEST)
Ma kordan, küsime Peeter Pällilt järele, siis ei ole kaksipidimõistmist. Igatahes on nii "Suures maailma atlases" kui ka EE 15. köites eristatud haldusüksus Shanghai Shi ja Shanghai.
Hiinas tuuakse keskuslinnad näiteks rahvaloenduse andmetes eraldi välja.
Eraldi artikkel ei ole ainult elanike arvu jaoks. Sellesse kuulub kõik linna kohta käiv.
Millised argumendid on teiste vikide tegijatel mittepõhjendatuse kohta?
Allikat saab nimetada ebapädevaks juhul, kui ta ei tea, millest ta räägib. Kaks erinevat asja on kindlasti olemas.
Tartu ja Taebla ei ole ainult asustusüksused, vaid neil on ka kindel territoorium. Samuti on Hiina keskasulatel kindel territoorium. Erinevus on ainult halduskorralduses. Andres 6. august 2010, kell 11:35 (EEST)Vasta[vasta]
Jah, sedap ma räägin kindlatest geograafilistest piiridest. Shanghai puhul on kindla territooriumi asemel aga tinglik statistiline määratlus mõnevõrra tihedamalt asustatud linnasüdame kohta.
Atlas käib EE juurde – keskasulat ja haldusüksust saab eristada, aga me ei tea, mis annab neile alust teha seda selliste nimedega.
Ta võib ju kindlasti olemas olla välja toodudud elanike arvu ja mõnevõrra tihedama asustuse näol, aga maakonna õigustega linn kui asula on niisama kindlasti olemas. Ka seesinasesse maakonnaõigustega linna artiklisse kuulub kõik linna kohta ja muuhulgas linnasüdame elanike arvu mainimine.
Need ja eeltoodud on ju argumendid. See, et on olemas õlekõrs, millele tuginedes saab eristada, eraldi mõisteid ära tunda ja eraldi artikleid teha, ei tähenda ju tingimata, et see vajalik on. Vabandust, aga nii on suurem osa allikaid peale sinu ebapädevad – pigem ei peeta vajalikuks kitsama statistilise üksuse olemasolu rõhutada, mitte ei osata mõisteid eristada. Pikne 6. august 2010, kell 12:36 (EEST)
Kui allikas on täpsem, siis ennemini toodaks välja, millisest linnarajoonist või täpsemast üksusest on jutt. Ja kui mõni allikas räägib ka konkreetselt Shanghai linnasüdamest, siis nii saabki öelda, mitte ei pea seetõttu linnasüdant vastava statistilise määratlusega samastama ja tingimata konkreetsesse artiklisse linkima. Pikne 6. august 2010, kell 12:39 (EEST)
Miks Shanghai puhul on statistiline määratlus tinglikum kui teiste asulate puhul? Kõik täpsed andmed asulate kohta lähtuvad mingitest statistilistest määratlustest. Ja statistiline määratlus eeldab kindlat territooriumi.
EE-s on mõnikord lahknevusi EKI soovitustest, kuigi minu teada on EE poliitika neid järgida. Küsime siis Peeter Pällilt järele, kas niisuguste nimedega eristamine on õige. Palun kirjuta talle.
Keskalluvusega (mitte maakonna õigustega) linn Shanghai Shi ei ole kindlasti mitte asula, vaid hõlmab mitu asulat.
Kui teha artikkel ainult maakonnaõigustega linna kohta ning rääkida seal kõigest, mis seal on, on see muidugi korrektne, kuid minu meelest kaugeltki mitte otstarbekas.
Seda "Shanghai linnasüdant" nimetatakse Shanghaiks ja see on linn, Shanghai Shi aga mitte. Andres 6. august 2010, kell 13:01 (EEST)Vasta[vasta]
Jah, vabandust, mul läksid KNABis read sassi. Mille alusel väita, et antud keskalluvusega linn pole linn? Mina saan aru, et kogu linn on küllalt tihedalt asustatud, et teda linnaks pidada. Nii võttes saab ka Shanghai keskasula siseselt eristada väiksemaid asulaid, milleks on linnarajoonid või väiksemad üksused või muidu keskasulaga kokku kasvanud üksused, mille järgi vastavat kanti määratleda saab.
Kui ka mõni allikas nimetab Shanghai linnasüdant, aga ei täpsusta, kas ta peab selle all silmas sama mingil ajahetkele vastavat üksust, mille rahvaarv on teada, siis tulevad mu meelest siia linkimse nimel mängu ebaotstarbekad eeldused. Pikne 6. august 2010, kell 13:23 (EEST)
Linn on üks asula ega sisalda maapiirkondi. Shanghai Shi aga sisaldab hulga linnu ja ka palju maapiirkonda.
Shanghai linnaks nimetatakse seda linna, mille elanike arvuks saadi rahvaloendusel 8 miljonit. Kui ma õigesti aru saan, koosneb see 9 linnarajoonist ning seda nimetatsakse linnasüdameks. Seda sõna kasutatakse ilmselt kimbatuse tõttu, mis tuleneb Shangshai Shi linnaks nimetamisest. Arvan, et siin annab tunda erinevus, mis põhjustab ka teise ülesehituse teistes vikides: kohaks peetakse omavalitsusüksust, mitte asulat, nagu Eestis.
Linnarajoonid on haldusüksused, mitte asulad.
18 linnarajooni moodustavad Shanghai linnastu.
Entsüklopeedilised faktid saavad tulla ainult üheselt mõistetavatest allikatest, sest nad peavad ise olema üheselt mõistetavad. Andres 6. august 2010, kell 13:58 (EEST)Vasta[vasta]
Minu meelest Sa pole KNAB-ist midagi valesti vaadanud. Andres 6. august 2010, kell 14:01 (EEST)Vasta[vasta]
Google Earthi põhjal tundub vähemalt seal lõunaosas küll päris palju põllumaad olevat. --Epp 6. august 2010, kell 20:56 (EEST)Vasta[vasta]

Kui keegi teeb vahet Shanghail ja Shanghai Shi'l, siis võiks infokasti ka pindala ja rahvaarvu lisada (mis on uuem, kui 11 aastat). Alts 15. veebruar 2011, kell 11:54 (EET)Vasta[vasta]

Pole arusaadav, kas tekstis on toodud 2000. või 2010. aasta rahvaarv. Andres 15. veebruar 2011, kell 15:16 (EET)Vasta[vasta]

Intervikid on Shanghai Shi omad. Andres 15. veebruar 2011, kell 15:16 (EET)Vasta[vasta]


Mida on siin mõeldud Shanghai keele all? Kas wu keelt või Shanghai murret? Ja mis kirjaviisi siin on kasutatud? Andres 2. märts 2011, kell 22:51 (EET)Vasta[vasta]

'Šanghai keel' on rahvalik nimetus wu keele kohta. --Vihelik 2. märts 2011, kell 22:55 (EET)Vasta[vasta]
Sel juhul võiks juba öelda "wu keel". Andres 2. märts 2011, kell 23:20 (EET)Vasta[vasta]
Aga inglise viki ütleb, et wu-keelse nime latinisatsioon on Zaonhe ja Shanghai murdes nime latinisatsioon on Zånhae ja hääldus [z̥ɑ̃̀hé]. Nii et siin on nähtavasti ikka silmas peetud Shanghai murret. Andres 2. märts 2011, kell 23:20 (EET)Vasta[vasta]
Peaks siis kirjutama "wu keele šanghai murdes". --Vihelik 2. märts 2011, kell 23:31 (EET)Vasta[vasta]
Hea küll. Aga kohanimedest tulenevaid murrete nimetusi enam ei mugandata. Andres 3. märts 2011, kell 00:52 (EET)Vasta[vasta]

2010. aasta rahvaloenduse andmed pole veel avaldatud, nii et nähtavasti mõeldakse ikkagi 2000. aasta rahvaloendust. See aga toimus hoopis 1. novembri seisuga. Peale selle, World Gazetteer esitab hoopis teistsuguse arvu: 12 693 027. Kuskilt mujalt ma seda ei leia. Andres 2. märts 2011, kell 23:20 (EET)Vasta[vasta]


Vana elanike arv: 23 019 148 (2010) Velirand (arutelu) 7. juuli 2019, kell 17:38 (EEST)Vasta[vasta]

Naase leheküljele "Shanghai".