Arutelu:Sanskriti keel

Sellel leheküljel pole arutelusid.
Palun vaata, kuidas teised artiklid on üles ehitatud. Meil on oma vormistustavad, palun püüa neid järgida. Andres 16:00, 1 May 2005 (UTC)

Pilt tekitab küsimusi. Seal on devanaagari kirjas kirjutatud sõna "sanskrit". Aga millises keeles see on kirjutatud? Sanskriti keeles on see täielikul kujul संस्कृता वाक् , hindi keeles täielikul kujul संस्कृत भाषा .

Millist transliteratsiooni on kasutatud. Tavaliselt pannakse sellisel puhul r-tähe alla punkt.

Eesti keeles kirjutatakse "Devanaagari kiri". Praegusel kujul ei ole pildiallkiri arusaadav. Parem oleks kirjutada "Sõna "sanskrit" devanaagari kirjas". Andres 16:00, 1 May 2005 (UTC)


Kui me ütleme, et sanskriti keel on vanaindia keel, siis tekib küsimus, mida see tähendab. Kas see on keel, mida Indias vanaajal räägiti? Aga ei räägitud ju ainult sanskriti keelt ega üldse ainult india keeli. Andres 16:06, 1 May 2005 (UTC)


Mis transliteratsioon see on, milles on "saMskRta"? See oleks selle poolest hea, et seda saaks vikipeedias kasutada. Andres 17:31, 1 May 2005 (UTC)


Kuidas käänduvad sõnad "sanskrit" ja "praakrit"? Minu meelest ei ole õigesti käänatud. Andres 17:32, 1 May 2005 (UTC)


See osa, mis räägib, kellele sanskriti keel tähtis on, on minu meelest sisutu. Andres 14:15, 2 May 2005 (UTC)


Toogem mõningaid näiteid sanskriti tüvedest kaasaegseis keeltes. Inglise sõna "brother", saksa "Bruder", prantsuse "frere", hollandi "broother", vene "brath", ladina "fero", kreeka "phero" on kõik pärit sanskriti sõnast "bhraatar".

Võtsin selle praegu välja, sest see on vale. Osa nendest sõnadest on rekonstruktsioonide järgi tõesti pärit samast sõnast mis sanskriti sõnagi (see on pisut vaieldav, sest võib-olla indoeuroopa algkeeles on alati olnud murded), kuid mitte sanskriti keelest, osa on valesti kirjutatud ja osa ei kuulu siia. Andres 10. september 2006, kell 15:30 (UTC)

Tere! Selgitan nii palju, kui mul praegu sanskriti keele oskusi on: 'saMskRta' on vormiliselt perfekti passiivi partitsiip (ppp), saMskRta on sõna-sõnalt "kokku pandu", "hästi tehtu" jms tähenduses. See tuleb verbijuurest 'kR', mis tähendab 'tegema', ning omab eesliidet saMs- (koos, kokku). Uus-india keeltel (nagu nt. hindi) on kombeks lühike lõpuvokaal 'a' ära kaotada, veel näiteid selliste juhtude kohta: sukRt (eesliide 'su' - 'hästi', 'hea') ; prAkRt (eesliide 'pra' on siin läbinud vRddhi muutuse) jne. Riho


Nüüd on tehnilised võimalused täienenud, nii et võib kasutada tavalist transliteratsiooni. Andres 13. detsember 2009, kell 13:24 (UTC)

--- Sõna 'saMskRta' võib käsitleda kui omadussõnalist või nimisõnalist moodustist, millest alles hakatakse käändeid moodustama. Seega, saMskRta pole üldse veel käändes.

Kui kirjutada devanagaris hindi-päraselt näiteks, jättes lõpu -a hääldamisel ära, siis kirjutamisel seda diakriitilist kriipsu (virāma) pole ikkagi vaja kasutada. Mis puutub eesti keelde translitereerimisse, siis mulle tundub, et praktikas tehakse seda teinekord nii kuis juhtub. Isiklikult eelistan IAST transliteratsiooni. Riho

Seda ma mõtlengi tavalise transliteratsiooni all. Seda tuleks eesti Vikipeedias igal pool kasutada, välja arvatud sanskriti pärisnimedes, kus me kasutame Mälli transkriptsiooni, ja eesti keeles kodunenud sõnades, näiteks jooga, nirvaana. Andres 13. detsember 2009, kell 13:50 (UTC)

Nõus, kui tahame olla järjepidevad ja üheseltmõistetavad, siis oleks see kõige parem. Mõnikord aga võivad need erinevad diakriitikud olla võhikutele liiga raske pähkel. Siis ma polegi nii kindel, et kas tuleks olla taas põhimõttekindel, või tuleks lihtsustada asja. Kui Vikipedia tahab olla aga asjalik infoallikas, siis muidugi toetan kahe käega just IAST transliteratsiooni kasutamist.

P.S. Vabandan, et ei oska veel kasutada Vikipeedia tehnilisi võimalusi ning mu tekst jookseb kuidagi sinu tekstiga peaaegu kokku, Andres. (Riho)

Kui vastad, kirjuta vastuse ette koolon (või ühe võrra rohkem kooloneid kui eelmise vastuse ees). Vastuse lõppu kirjuta neli korda ~ .
Transliteratsiooni IAST kohta tuleb eraldi artikkel, milleni sellest artiklist siin jõuab. Sanskriti häälikutest ju niikuinii mööda ei pääse. Andres 13. detsember 2009, kell 14:03 (UTC)
aitäh! Pooldan ka seda, et jooga jms üldtuntud sõnad jääksid nii nagu on. Segadust on seni tekitanud ainult silpide 'ya' ning 'ja' eristamatus sõnas, mõlema juures kasutatud vahel eesti j-tähte.--Rihoalla 13. detsember 2009, kell 14:12 (UTC)
Noh, siin transliteratsioon ja Mälli transkriptsioon erinevad. Transliteratsiooni ya ja ja on Mälli transkriptsioonis vastavalt ja ja dža. Andres 13. detsember 2009, kell 14:22 (UTC)
Jah, kuid see on üsna harjumatu neile, kes on harjunud IAST transliteratsiooniga. --Rihoalla 13. detsember 2009, kell 14:34 (UTC)
Mälli transkriptsiooni kasutatakse ainult pärisnimedes ja seda on eestikeelses kirjanduses palju kasutatud; vaevalt on see harjumatum kui sõna "jooga". Andres 13. detsember 2009, kell 15:17 (UTC)
[1]

Siia (üleval asuval lingil) olen teind sanskriti keele grammatika kohta konspekti ühest raamatust. Ma ei tea ainult, et kuidas selle autoriõigusega sel juhul on. Aga jah, lihtsalt vaatan, et sanskriti keele ajaloo ning grammatika pealkirjade all haigutab Vikipeedias veel suur auk... .. --Rihoalla 13. detsember 2009, kell 14:43 (UTC)

Refereerimine on lubatud, kui allikas ära näidata. Andres 13. detsember 2009, kell 15:17 (UTC)
OK. --Rihoalla 13. detsember 2009, kell 15:20 (UTC)

Kustutasin sisult täisti sobimatu lause, aga kuna see tagasi pandi, siis tõstan selle siia: Sanskriti keele kaheks põhivormiks peetakse nüüdisajal veedade sanskritti ja klassikalist sanskritti.--Vaher (arutelu) 8. aprill 2021, kell 17:24 (EEST)

Panin ennist tagasi, sest Sa ei põhjendanud kustutamist Resümees. Kui sisu kustutatakse ilma seda põhjendamata, siis telepaatiliste võimeteta pole teistel toimetajatel võimalik kustutaja argumentatsiooni teada. --Vihelik (arutelu) 8. aprill 2021, kell 17:33 (EEST)
Kuidas see sisult sobimatu on? Inglise viki artikli järgi tundub selline jaotus põhjendatud. --Vihelik (arutelu) 8. aprill 2021, kell 17:37 (EEST)
Naase leheküljele "Sanskriti keel".