Arutelu:Riigipööre

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Kas riigipööre peab tingimata põhikorda muutma? Andres 16. mai 2006, kell 14.41 (UTC)

Üldse ei pea. Taivo 16. mai 2006, kell 18.09 (UTC)

Eesti Entsüklopeedia 7. köide:

Riigipööre, riigi põhiseadusliku korra muutmine mitteseaduslikul teel. R-ga seoses toimub haril. ka riigi valitsemisvormi muutumine. Vägivaldselt toimub r. kas üldise revolutsiooni (—) kaudu või riigivõimu ülevõtmisega mõne rühmituse poolt relvastatud jõudude abil. Rahulikult toimub r., kui kehtiv põhiseaduslik kord muudetakse illegaalsel teel riigi seadusandlikku võimu teostava või riigi täidesaatva võimu teostamist juhtiva organi poolt ja kui vastav muudatus vaikivalt aktsepteeritakse riigi teiste organite ja rahva poolt.

Jah, aga mis siis, kui põhikorda ei muudeta? Kas näiteks augustiputši puhul muudeti põhikorda? Või ei olnud tegemist riigi(pöörde)katsega? Või kuidas oli lood Pätsi ja Laidoneri riigipöördega? Andres 18. mai 2006, kell 20.07 (UTC)
Päts ei muutnud 1934 riigi põhikorda (nimetas ta ennast 12. III 1934 näiteks kuningaks? - Ei nimetanud). See riigipöörde sõna on temavastane propaganda, mida eelarvamuste ja väikeste teadmistega, aga enesekindlad inimesed enesestmõistetavaks peavad ja edasi korrutavad. Kuhu ta siis riigi pööras? Jaan Tõnissoni ega ühegi teise riigivanema kohta seda terminit ei kasutata, kuigi kaitseseisukord kehtis osal riigi territooriumist sisuliselt kogu Eesti aja. Aga Pätsile on vaja ära teha ja selleks kõlbab iga argument.

Varasem definitsioon: riigikorra vägivaldne või vägivallatu muutmine võimu haaramiseks riigis. Adeliine 14. märts 2018, kell 19:46 (EET)

Minu meelest on vana definitsioon parem. - Neptuunium ❯❯❯ arutelu 14. märts 2018, kell 19:52 (EET)
Naase leheküljele "Riigipööre".