Arutelu:Raha

Lisa arutelu
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Ettepanek diskusiooniks. Kas oleks võimalik kasutada rahaga seotud mõisteid ühte moodi? Pakuks diskusiooni alustamiseks sellised selgitused: Raha mõiste märgib maksevahendi vormi. Valuuta mõiste märgib territoriaalriigis kasutatavat ja ametlikult kehtestatud raha(märki). Digiraha või virtuaalne raha - üldmõiste materiaalse kandjata rahale, mille kasutamine eeldab arvuti ja internetis töötava maksesüsteemi olemasolu; E-raha või elektrooniline raha, mis on sularaha digitaalne ekvivalent, millega tasumisel võetakse raha ühelt kontolt ja kantakse see teisele kontole (deebetmakse, nimetatakse ka kontorahaks) või arveldatakse isikule antud krediidi ulatuses, kasutades selleks talle väljastatud maksevahendit (maksetšekk, veksliraamat, krediitkaart vms). E-raha emiteerib keskpank või kommertspank (krediidina) ja selle arvestus põhineb tsentraliseeritud arvestusel, klassikalisel topeltkannetega raamatupidamisarvestuses. Krüptoraha – maksevahend, milles tehtud tehingud kinnitatakse krüptograafiliselt ning arvestus põhineb detsentraliseeritud plokiahelatel. Rahaülekannete arvestust haldavad „kaevurid“ - sõltumatud osapooled, kes oma arvuteid kasutades ja omavahel võisteldes kinnitavad toimunud tehingu ja lisavad sellele ajatempli, misjärel toimunud tehing kantakse digitaalsesse pearaamatusse (ei vaja tavapärast topeltkannetega raamatupidamist). Kuna selles tehtud tehingud on avalikud, siis on raha allikas tuvastatav ja selle liikumine jälitatav. --Pault (arutelu) 26. september 2021, kell 09:20 (EEST)


Tõstsin välja järgmise lõigu:


Raha tekkimine ei ole seotud keskvõimuga ega valitsuse olemasoluga, vaid on loomulik turunähtus. Sellegipoolest on praktikas olukord niisugune, et sõjalist ja/või teabelist võimu omav vähemus kasutab ära raha olemasolu vajadust, tõustes ainsaks raha välja andmise üle otsustavaks võimuks. Ajalooliste tõendite taustal ilmneb, et sagedamini on raha siiski sunduslik kokkulepe. Vähemus, kes omab võimu, sunnib vägivalla või tsensuuri abil ühiskonna enamust leppima olukorraga, kus tunnustatakse seda vähemust kui ainsat raha väljaandmise üle otsustavat võimu. Võimuloleva vähemuse toodetud raha kasutatakse ainsa vahetusvahendina ja ülejäänud vahetusvahendite kasutamine on seadusega keelatud.

Seetõttu on praktikas raha väga tihedalt seotud võimuga ja seda on võimalik kasutada võimu säilitamiseks või suurendamiseks. Raha muutub niisugusel juhul võimu aktsiaks. Igaüks, kes kasutab raha väljastava võimu poolt toodetud raha vahetusvahendina, tunnustab seda võimu ning muutub raha kasutamise käigus võimu kaaskandjaks.


Väljatõste põhjendus: segane, tendentslik. --Lulu 22. august 2006, kell 11:14 (UTC)

Kuskil võiks juttu teha valerahast ja raha võltsimisest. Kirjutaks ise, kuid enda teadmised selles vallas on liiga pinnapealsed...--Hendrix 6. mai 2007, kell 15:18 (UTC)

Siin tuleks vist kirjutada ka Eesti keskajast (shillingid, veeringud jne), mitte alles 1928. aastast peale. --Kaali 23. oktoober 2010, kell 11:35 (EEST)

Денги обладают отменными эксплуатационными характеристиками--Pietadè 1. august 2013, kell 15:40 (EEST)


Minu meelest tekkis raha enne seadusi. Andres (arutelu) 2. november 2013, kell 00:32 (EET)

Naase leheküljele "Raha".