Arutelu:Protest

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Protest ei pea olema avalik. Andres 30. august 2008, kell 12:54 (UTC)


Protest ei saa olla pooldav, sest protest on mingi teoga või olukorraga rahulolematuse ja mittenõusoleku avaldamine. Andres 30. august 2008, kell 12:58 (UTC)

Täpsustan nüüd, et see, millest eelmises lauses juttu, ei ole mitte protest, vaid protesti avaldamine ehk protesteerimine. Ainult õigusterminoloogias nimetatakse teatud akte protestideks. Andres 30. august 2008, kell 13:46 (UTC)

protestijate subjekt

Nii ei saa öelda. Andres 30. august 2008, kell 12:58 (UTC)
Ma tegin selgituslehe ja viite sinna. --Oktav 30. august 2008, kell 13:12 (UTC)
Nii ei saa ikkagi öelda. Andres 30. august 2008, kell 13:20 (UTC)
kuidas sa siis ütleksid? --Oktav 30. august 2008, kell 13:35 (UTC)
Näiteks "mille vastu protest oli suunatud". Andres 30. august 2008, kell 13:46 (UTC)

Kui jutt on avalikust protestist, siis tuleb minu meelest panna teine pealkiri, näiteks "protestimeeleavaldus". Andres 30. august 2008, kell 13:20 (UTC)

Meeleavaldusest juba on artikkel ja see on kitsam mõiste. Protest on laiem mõiste.--Oktav 30. august 2008, kell 13:34 (UTC)
Eesti keeles ei ole see sõna sama tähendusega nagu inglise keeles. Võib-olla ei saagi kõiki neid asju ühe sõnaga nimetada. Protest ei ole laiem mõiste kui meleavaldus, sest meeleavaldust ei saa üldse protestiks nimetada, vaid protestiavalduseks, protestimeeleavalduseks. Laiem mõiste on protestiakt, mille alla kuulub ka protestiaktsioon. Võib-olla võib ka protestimeeleavaldust nimetada protestiaktsiooniks. Pealkiri peaks arvatavasti olema "protestiaktsioon" või "protestiakt".
Ja protestimeeleavaldus on igal juhul kitsam mõiste kui meeleavaldus. Andres 30. august 2008, kell 13:46 (UTC)
Naase leheküljele "Protest".