Arutelu:Ortodroom

Lisa teema
Aktiivsed arutelud

Pakun selliseid sõnastusvariante:

Ortodroom ehk suurring on geodeetiline joon, mis tekib maaellipsiodi lõikumisel tasandiga, mis on määratud kahe suvalise punktiga maaellipsoidi pinnal ning Maa keskpunktiga.
Ortodroom on lühima tee joon, lühim "linnulennuline" tee kahe punkti vahel. Urmas 22:14, 21 Nov 2004 (UTC)

Jah olen nõus vana def. oli tõesti liiga kohmakas. Kas paned need laused ise sisse? Siim 22:20, 21 Nov 2004 (UTC)


Ei tea kas see nüüd kõige õigem koht väljaütlemiseks on aga teen seda siiski - kuna vikis on enamik kaarte Robinsoni projektsioonis, siis ehk keegi geograafidest võtaks kätte ja kirjutaks sellest, mis asi see on. Ma küll ise tean, mis see endast kujutab, aga inimene, kellel pole asjast halli aimugi võib seda mine tea veel Robinsoni mängu või Robinson Crusoe'ga seostama hakata. - Ahsoous 22:28, 21 Nov 2004 (UTC)

Ma olen küll geograaf (õpin geograafiat), kuid pean tunnistama, et ma selle projektsiooni kohta just liiga palju ei tea. Oskan kaarte väänata sellesse projektsiooni, seega on mu teadmised pigem praktilist laadi. Kui sa sellest midagi tead siis võid artiklialguse ära teha. Enamik kaarte vikis on selles projektsioonis, sest see on Winkeli kolmikprojektsiooni kõrval üks mu lemmikprojektsioone. Mulle tundub, et maailmakaart näeb selles projektsioonis kõige kenam välja. Ma küsin oma karto õppejõult materjale selle kohta eks siis oskan midagi kirjutada. Siim 22:36, 21 Nov 2004 (UTC)
Panin siis midagi kirja... - Ahsoous

Ortodroom ehk suurring on geodeetiline joon, mis tekib maaellipsoidi lõikumisel tasandiga, mis on määratud kahe suvalise punktiga maaellipsoidi pinnal ning Maa keskpunktiga.

Siin on mul mitu märkust.

1. Ortodroom on matemaatikas geodeetiline joon kerapinnal. Ortodroom on geograafias geodeetiline joon kas maakera või maaellipsoidi pinnal või siis etteantud kaht punkti ühendav lühim joon maakera või maaellipsoidi pinnal (viimasel juhul ei ole ortodroom alati üheselt määratud ning kõik geodeetilised jooned ei ole ortodroomid). Nii maakera kui ka maaellipsoid on Maa matemaatilised mudelid. Seetõttu on ortodroom rangelt võttes matemaatiline objekt.

Nõus, artiklit on lubatud täiendada. Siim 14:58, 22 Nov 2004 (UTC)
Jah, võib-olla ma täiendan. See siin oli kirjutatud alusena järgneva mõistmiseks.

2. Kerapinnal on defineeritud suurringjoon. See on joon, mis tekib kerapinna lõikumisel kera keskpunkti läbiva tasandiga. Nimetada seda suurringiks ei ole korrektne, sest ring ei ole joon. Suurringiks saaks nimetada tasapinnalist kujundit, mis on kera keskpunkti läbiva tasandi ning kera ühisosa. Ma möönan, et geograafid võib-olla ütlevad "suurringjoone" asemel "suurring".

Võtan suurringi välja, kuid probleem on sarnane näiteks tuulegeneraatorile. Tuult ta ju ei genereeri, kuid seda mõistet siiski kasutatakse. Korrektsem ongi, ka geograafias öelda suurringjoon, kuid inimesed teatavasti on mugavad ning kipuvad sõnu lühendama. Samuti ei hooli geograafid kuigivõrd matemaatilisest täpsusest ning nn. eksaktsest väljendusviisist. Siim 15:20, 22 Nov 2004 (UTC)
Kui geograafid nimetavad seda suurringiks, siis mul pole midagi selle vastu, tuleb ainult selgitada, et see on tegelikult suurringjoon.

3. Ortodroom kerapinnal ei ole sama, mis suurringjoon. Ortodroom võib olla mingi lõik suurringjoonel.

Paistab, et peaaegu iga küsimus on suurringi kohta, võtan ta välja. Siim 14:58, 22 Nov 2004 (UTC)
Sellest ei piisa, et Sa võtad suurringi välja, sest Sa defineerid alguses suurringi, mitte ortodroomi.

4. Geodeetiline joon on matemaatikas üldjuhul defineeritud kui lokaalselt lühim joon. Etteantud kahte erinevat punkti kera või ellipsoidi pinnal ühendab kaks erinevat geodeetilist joont, mis mõnikord on ühepikkused. Kera suurringjoon ei ole kunagi kaht punkti ühendav lühim joon kera pinnal.

Ei saa aru, vajab selgitamist. Siim 14:58, 22 Nov 2004 (UTC)
Geodeetilist joont defineeritakse mõnikord ka (globaalselt) lühima joonena (õigemini: teena) kahe punkti vahel. Sel juhul aga ei ole suurring(joon) kerapinnal geodeetiline joon, sest pole kaht niisugust (erinevat) punkti, mille vahel ta lühim tee oleks. Kui geodeetiline joon on defineeritud lokaalselt lühima teena, siis on ka suurring(joon) geodeetiline joon. "Lokaalselt lühim" tähendab ligikaudu öeldes seda, et kui sellest joonest kus tahes kõrvale kalduda, läheb tee alati pikemaks. Kui nüüd võtta kaks erinevat punkti kerapinnal, siis nad ju kuuluvad mingile ühisele suurringjoonele. Ka ellipsoidi pinnal on vist sama lugu, kui suurringi defineerida nii, nagu Sa teed. Igatahes kui me võtame kaks erinevat punkti suurringil (suurringjoonel), siis nad ju jagavad selle kaheks osaks, millest üks on võib-olla lühem, aga teatud juhtudel on need ühepikkused. Mõlemad osad on lokaalselt lühimad. Kui nad ei ole ühepikkused, siis üks neist on globaalselt lühim tee nende kahe punkti vahel. Need suurringi osad on ühepikkused siis, kui need punktid on antipoodid.
Kui sa tahad artiklit muuta siis tee seda. Mina seda teha ei saa, sest ei mõista mida siin muuta on vaja. Siim 20:42, 22 Nov 2004 (UTC)
Ma ei taha minna vastuollu geograafide keeletarvitusega, aga praegusel kujul on selles artiklis minu meelest vastuolu. Hea küll, ma proovin ise muuta, kui midagi läheb valesti, eks siis anna märku. Andres 06:20, 23 Nov 2004 (UTC)

5. Ellipsoidi puhul võib defineerida joone, mis tekib ellipsoidi lõikumisel tasandiga, mis on määratud kahe suvalise punktiga ellipsoidi pinnal ning ellipsoidi keskpunktiga, kuid üldjuhul ei ole see ringjoon (mul ei ole küll tõestust, kuid see tundub ilmsena). Andres 09:11, 22 Nov 2004 (UTC)

Ma ei ole teda kunagi ringjooneks pidanudki, lihtsalt termin suurring on kasutuses. Siim 14:58, 22 Nov 2004 (UTC)
Ma ei vaidle selle terminoloogia vastu. Tuleb ainult mainida, et tegemist pole (tingimata) ei ringi ega ringjoonega. Andres 18:19, 22 Nov 2004 (UTC)

Maaellipsoidil lõikub iga ortodroom tasandiga, mis on määratud kahe suvalise erineva punktiga maaellipsoidi pinnal ning Maa keskpunktiga.
See lause tuleks lahti seletada, et minusugused lollid ka aru saaks. Siim 20:29, 23 Nov 2004 (UTC)
See lause oli vale, parandasin ära. Peab olema näiteks nii: Maaellipsoidil kulgeb iga ortodroom tasandil, mis on määratud mingi kahe erineva punktiga maaellipsoidi pinnal ning Maa keskpunktiga. Andres 07:59, 24 Nov 2004 (UTC)
Selgitan seda, millest ma aru ei saa. Väidad, et iga ortodroom lõikab suvalist tasandit, mis läbib Maa keskpunkti. Mina väidan, et see lause on vale. Oletame, et see suvaline tasand on ekvatoriaaltasand. Me võime teha ortodroomi põhjapoolkerale nt. Tallinna ja Tartu vahele. Peaks olema siililegi selge, et see ortodroom ei lõika ekvatoriaaltasandit. Muidugi on võimalik, et me saame ortodroomimõistest erinevalt aru. Siim 23:21, 23 Nov 2004 (UTC)
See on minu viga. Parandasin sõnastust. Andres 07:59, 24 Nov 2004 (UTC)
Kogu selle jutu peaks vist võtma ja lihtinimesele mõistetavasse keelde panema, tundub, et peaks piisama Urmase lausest 'Ortodroom on lühima tee joon, lühim "linnulennuline" tee kahe punkti vahel' ja mingite tasandite, ellipsoidide jmt. pole mõtet tegelema hakata, võib ju igaks juhuks lisada, et 'mööda (kera või maakera) pinda või selle kohal'. - Ahsoous 00:22, 24 Nov 2004 (UTC)
Olen nõus, et ortodroomi mõiste tuleks lahti seletada. Aga niipalju kui mina aru saan, ei saa ortodroomi defineerida lühima tee joonena isegi mitte maakera pinnal, sest 1) ka näiteks ekvaator ja meridiaanid on ortodroomid, kuid pole kahte punkti, mille vahel nad oleksid lühima tee jooned, ja 2) antipoodide vahel on kaks erinevat ühepikkust joont. Andres 07:59, 24 Nov 2004 (UTC)
Ma eeldan, et mõni inimene tahab asjadest ka sisuliselt aru saada. Ilma ellipsoidide, tasandite ja muu selliseta on see võimatu. Siim 00:42, 24 Nov 2004 (UTC)
Nõus. Ahsoous 06:53, 24 Nov 2004 (UTC)

iwRedigeeri

hetkel on iw viiteks en:Great-circle distance, samas on olemas ka en:Great circle, mis minu arvates on viimane õige. suwa 30. mai 2009, kell 07:24 (UTC)

 
poolkeradeks jagamine
 
suur- ja väikeringid
Great circle on suurring. Andres 30. mai 2009, kell 08:14 (UTC)
Naase leheküljele "Ortodroom".