Arutelu:Ortodoksia

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Artikkel on vaidlustatud märkusega "Teatmeteose tarbeks liialt ühekülgne resp. ebapiisavat probleemiteadvust väljendav sissekanne". See põhjendus on liiga üldsõnaline, et oleks arusaadav, mis siin vaidlustatud on. Andres (arutelu) 12. märts 2014, kell 16:03 (EET)

Naase leheküljele "Ortodoksia".