Arutelu:Maksusüsteemid

vastavalt nende suhtele maksustavasse summasse

Seda sõnastust tuleks täpsustada, sest sõna-sõnalt lugedes tähendab see ju liigitust maksumäära järgi, mis ei ole see, mida öelda tahetakse. Pigem vastupidi, maksusüsteemi puhul ei ole jutt maksumäärast, vaid sellest, kas ja kuidas maksumäär sõltub maksustatavast summast. Andres 2. oktoober 2006, kell 07:19 (UTC)
Panin nüüd algusesse oma versiooni. Andres 2. oktoober 2006, kell 07:27 (UTC)

Jah, sai parem. Võtsin välja lauseosa riigi poolt kogutavate, kuna makse ei kogu yksnes riik. --Lulu 2. oktoober 2006, kell 08:02 (UTC)

Maksusüsteemid on maksude liigitus selle järgi, kas ja kuidas maksumäär sõltub maksustatavast summast. Aga ega see määratlus ikkagi veel kõlblik pole. Maksusysteemid ei ole ju "liigitus". Parem oleks kuidagi nii, et "Maksusüsteemid on maksude kogumiseks loodud ja kehtestatud reeglite, seaduste jmt kogumid" vms. Maksumäära sõltuvus maksustatavast summast on liiga kitsas, see on vaid yks aspekt. --Lulu 2. oktoober 2006, kell 08:08 (UTC)

Jah. Probleemiks on see, kas iga konkreetne maksustamiseeskiri on eraldi maksusüsteem või on igA MAKSUSÜSTEEM mingi üldine põhimõte. Arvan, et pigem on õige viimane. Sel juhul oleneb see, mida maksusüsteemi all mõeldakse, konkreetsest liigitusest. Võib-olla küll, et liigitatakse ka mingil muul alusel kui see, mille mina välja tõin. Igatahes räägib artikkel praegu ainult sellest. Artikli alguses tuleks kõiki neid asju selgitada. Andres 2. oktoober 2006, kell 09:13 (UTC)

Eeskätt on maksusysteem siiski konkreetne systeem maksude kogumiseks. Jah, see systeem võib lähtuda teatud põhimõtetest, aga see on juba teine asi. --Lulu 2. oktoober 2006, kell 09:18 (UTC)


Esimesele lausele peaks järgnema lühike ülevaade liigitustest. Andres 2. oktoober 2006, kell 07:27 (UTC)

Tegelikult peaks selle artikli teisaldama pealkirja alla Maksusüsteem. --Lulu 2. oktoober 2006, kell 10:29 (UTC)

Jah, võib-olla küll. Aga praegu on nii, et algus ja hilisem esitus räägivad eri asjadest. Alguses on juttu eri riikide maksusüsteemidest (sealjuures on teises lauses enesestmõistetavusega hakatud rääkima Eesti riigi maksusüsteemist, kuigi ka Eestis on teisi maksusüsteeme), edaspidi aga on juttu maksusüsteemidest kui maksumäära ja maksustatava summa vahelise seose üldpõhimõtetest. Kui maksusüsteem on tõesti eeskätt konkreetne süsteem, siis tuleks järgnev jutt mingi teise pealkirja alla panna. Muidu on esitus väga segane.
Võib-olla aga tuleks teha hoopis artikkel Eesti maksusüsteem. Ei saa ju siin hakata kirjeldama kõiki maksusüsteeme.Andres 2. oktoober 2006, kell 11:17 (UTC)

Jah, tegingi nii. Aga: Eesti maksusüsteem koosneb maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest. [1] paragrahv 3 (1). Milliseid teisi Eesti maksusüsteeme Sa tead? --Lulu 2. oktoober 2006, kell 11:37 (UTC)

Pidasin silmas esiteks, et kui võtsid ära riigi mainimise, siis ei saa Eesti maksusüsteemist rääkimisel alustada "Eestis", sest Eestis on näiteks organisatsioone, mis koguvad liikmemakse ja millel on oma maksusüsteem. Andres 2. oktoober 2006, kell 13:40 (UTC)

Huvitav märkus. Tõepoolest, on olemas ka liikmemaksud jmt. Kuid need ei ole maksuseadustega kuidagi sätestatud ega pole seetõttu ka kohustuslikud kõigile vaid ainult vastava organisatsiooni põhikirja vms alusel selle liikmetele. Eeldades, et tegemist on vabatahtliku organisatsiooniga, ei saa ilmselt liikmemaksudest ja nende kasutamisest rääkida siinses maksusysteemide kontekstis. Aga kuidagi tuleks seda ka mainida või viidata. Igatahes võtsin artiklist Maksud seetõttu viited "valitsusele" välja. Yldises mõttes jah, on ka liikmemaks ikkagi maks ning ka mittetulundusühingul võib olla oma majandustegevus, mille yht osa võib tinglikult nimetada ka tema enda maksusysteemiks. Ehkki tavaliselt seda niimoodi ei nimetata. --Lulu 2. oktoober 2006, kell 14:32 (UTC)

Ja miks? Asi on eesti keele kasutuses. "Maks" vastab ingliskeelsele sõnale tax (või duty) ning tähendab ka eesti keeles ning juriidilises mõistena vaid seaduslikku ehk siis riigi või omavalitsuse poolt kehtestatud kohustist. Seaduses on lausa öeldud, et makse võivad kehtestada yksnes riik ja omavalitsused. "Liikmemaks" ei ole selles tähenduses "maks" ning korrektsem oleks ytelda "makse" vmt, aga segadus jääb ikka alles. Inglise keeles on teatavasti taoliste "maksete" nimetuseks fee(s). Me ei saa eesti keelt ymber teha, aga me peame selle terminoloogilise segaduse kuskil lahti kirjutama. --Lulu 2. oktoober 2006, kell 15:07 (UTC)

Küllap vist. Aga artiklis [[Maksud on öeldud: Maks on rahaline kohustis, mida füüsiline isik või juriidiline isik maksab riigile, omavalitsusele või mõnele teisele isikule või organisatsioonile vastavalt kehtestatud korrale ja/või seadusandlusele. Organisatsioon ju kehtestab korra, kuidas liikmemakse makstakse. Ja muide, ka liikmemaksusüsteem võib olla näiteks progressiivne, nagu NLKP liikmemaks. Artiklis Maksud tuleb maks arusaadavamalt defineerida. Arvestama peab ka seda, et defineerida tuleb nii, et see ei käiks ainult Eesti ja praeguse aja kohta. Mujal ja muul ajal võib ehk maksu kehtestada ka keegi teine. Andres 2. oktoober 2006, kell 18:25 (UTC)

Artikkel Maksud on praegu vilets just definitsiooni pärast. Kommenteerin seda sealses arutelus edasi. --Lulu 2. oktoober 2006, kell 19:03 (UTC)

Regressiivne maksusüsteem Redigeeri

Selles paragrafis toodud näide ei sobi minu hinnangul maksusüsteemi iseloomustama. Selle loogika järgi võiks siis öelda, et kaupmehed kasutavad regresseeruvat hinnasüsteemi (sest suuremapalgalistele on leib võrreldes nende palgaga odavam kui vähemapalgalistele).--Boy 13. jaanuar 2007, kell 17:08 (UTC)

Naase leheküljele "Maksusüsteemid".