Arutelu:Dõšu tišinoi

Sellel leheküljel pole arutelusid.

Siin on nüüd kaks tõlkevarianti - viidetes on 'Hingan vaikust'. Ka malli sõnastused: Nikolai Noskov stuudioalbum ja Nikolai Noskov kronoloogia on keeleliselt vigased (sama probleem on ka Nikolai Noskovi teiste albumite mallidega). 2001:7D0:87FF:6480:CC9C:FC25:49F0:D8D6 4. november 2016, kell 13:08 (EET)

Teine variant jäi lihtsalt kahe silma vahele. Cumbril 4. november 2016, kell 13:14 (EET)
Tuleb välja, et viga ei olnud mallis, nagu ma arvasin - nimele tuleb lihtsalt lisada õige käändelõpp. Parandasin. 2001:7D0:87FF:6480:CC9C:FC25:49F0:D8D6 4. november 2016, kell 14:16 (EET)

Pole mingit põhjust, miks vältida albumi ja laulude pealkirjade esitamist vene keeles. Praegu on ainult transkriptsioon. Andres (arutelu) 4. november 2016, kell 17:56 (EET)

"Дышу тишиной" oli esinemiskavas tõlgitud 'Hingan vaikuses'. Muutsin tagasi. Cumbril 4. november 2016, kell 18:05 (EET)

Kui keegi on valesti tõlkinud, me ei pea seda jäljendama. Andres (arutelu) 5. november 2016, kell 00:16 (EET)
Igasuguseid filmide, raamatute jm teoste pealkirju ei tõlgita sageli sõna-sõnalt. Seega ei saa öelda, et mittesõnasõnaline tõlge on vale. Cumbril 5. november 2016, kell 00:33 (EET)
Tõlgitud oleks see siis, kui keegi laulaks seda eesti keeles eestikeelse pealkirjaga. (Tõsi küll, nõukogude ajal tõlgiti ka laulude ja muusikapalade pealkirju.) Praegu on meil ainult pealkirjade tähendused, mitte tõlked selles mõttes. Albumite nimesid pole üldse kombeks tõlkida. Andres (arutelu) 5. november 2016, kell 00:44 (EET)
Kui Noskov käis Eestis kontserte andmas, siis trükiti kontserdi kava, kus oli eesti keeles kontserdil esitatavate lugude nimekiri. Samuti oli eestikeelne tutvustus kontserdimaja kodulehel. Seal on pealkirjad tõlgitud. Sama kehtib näiteks teles näidatavate filmide ja saadete puhul, mille pealkiri on telekavas tõlgitud. Me arvestame seda eestikeelse pealkirjana, mitte ei hakka ise tõlget aretama. Cumbril 5. november 2016, kell 00:56 (EET)
Ma ei ole sellega nõus, et need on võrreldavad asjad. Kui näidatakse filme või saateid, siis tõlgitakse kogu nende tekst ja pealkiri pannakse sisu arvestades. Siis võidakse pealkirja tõlkimisel ka hälbida sõnasõnalisest tõlkest. Niisugustel juhtudel asendatakse ka Vikipeedias originaalpealkiri tõlkepealkirjaga.
Võõrkeelsete albumite ja laulude puhul, mida eesti keelde ei tõlgita, kasutatakse ka Vikipeedias originaalpealkirju, mitte tõlkepealkirju. Võidakse lisada pealkirja tõlge selles mõttes, et edastatakse pealkirja tähendus. Meie siin ju ka esitame tõlkeid ülakomade vahel, mitte jutumärkides, sest me ei pea originaalpealkirja tõlkepealkirjaga asendatavaks. Kui me ei tõlgi siis pealkirja sõna-sõnalt, siis anname valeinfot. Andres (arutelu) 5. november 2016, kell 10:01 (EET)
Mina leian, et pole põhjust mitte kasutada seda tõlget, mis Noskovi lugude pealkirjadele juba tehtud on. Tema kontsertide eestikeelne kava ja tutvustus on kõige lähem asi "ametlikule" tõlkele, mis olemas on.
Sõnasõnalist tõlkimist ma ei pea vajalikuks, sest "Дышу тишиной" on poeetiline väljend, keegi ei saa sõnasõnalises mõttes vaikust hingata. Siin ei ole ju mingit "infot", mida edasi anda, edasi tuleb anda tunnet või kogemust. Veel samasuguseid venekeelseid fraase ja väljendeid: "дыхание тишины" ja "дышать, не нарушая тишину". Kui need otse eesti keelde tõlkida, saaks "vaikuse hingamine" ja "hingata vaikust mitte rikkudes". "Vaikuse hingamine" on vast arusaadav ja loomulik, aga "hingata vaikust mitte rikkudes" ei ole, siia peaks midagi paremat leiutama. Cumbril 5. november 2016, kell 14:26 (EET)
Kui on tegu metafooriga, miks ei või seda sõna-sõnalt tõlkida? See ei ole eesti keeles rohkem ega vähem arusaadav kui vene keeles ega riiva ka kõrva, minu meelest vähemalt. "Hingan vaikuses" tähendab ju hoopis midagi muud, sest vaikuse sissehingamist siin pole. Niimoodi tõlkimine oleks ikkagi info moonutamine.
"дыхание тишины" oleks parem tõlkida "vaikuse hingus" ja "дышать, не нарушая тишину" "kuuldamatult hingata". Sõna-sõnalt oleks see "vaikust rikkumata hingata", aga see ei ole poeetiline väljend, selle tõlge oleneb kontekstist, see ei tähenda tingimata 'kuuldamatult'. Kui ka tähenduseks kirjutada "vaikust rikkumata hingata", poleks see vale.
"Ametlikku" tõlget ei ole selles olukorras minu meelest otsida tarvis. Selles asjas on meie põhiline lahkarvamus. Mida teised arvavad? Andres (arutelu) 5. november 2016, kell 15:14 (EET)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Lisaks peavad nn "ametlikud" tõlked ka "asja" müüma ning võivad sel eemärgil tähenduse poolest hoopis ei tea kuhu suunduda (lokaliseerimine, reklaamteksti kirjutamine).—Pietadè (arutelu)


...Лучшие песни в сопровождении симфонического оркестра..., и, без оркестра, если оркестра нема...;-)—Pietadè (arutelu)


1) Kui Noskov laulus kordab fraasi "дышу тишину", no miks siis ei võiks eesti keeles ka olla 'hingan vaikust'? Kuigi "Vaikuse hingus" võinuks küll albumi pealkiri olla. Oleks täkkesse. 2) Kas kava järgi on laulu Uznat tebja eestikeelseks pealkirjaks "Tundma õppides sind"?. Selline pealkiri on eksitav. Täpsem oleks "Sind ära tunda". 3) Siin [1] mainitakse laulu "See on hea". See oleks parem tõlkevaste kui meil siin "See on lahe". --Hirvelaid (arutelu) 5. november 2016, kell 17:31 (EET)

Põhiline vaidlusküsimus on siin minu meelest see, kas tuleb jääda kontserditutvustustes antud pealkirjade juurde.
Esimese laulu sõnad on siin. Laulu pealkiri on "Дышу тишиной".
Teise laulu sõnad on siin. Siit on ära, et pealkiri tähendab 'Sind ära tunda'. Paljalt pealkirja järgi võiks see tähendada ka 'Sind tundma õppida'.
Kolmanda laulu pealkirja tõlkeks sobiks ka "See on tore". See on stiili küsimus, missugune variant valida. Aga kui vaadata laulu sõnu [2], siis nendest kolmest sobib ainult "See on hea".
Teise laulu puhul on minu meelest näha, et tutvustuse koostajad ei tea, millest laul räägib. Oletatavasti on see ka ülejäänud laulude puhul nii. Andres (arutelu) 5. november 2016, kell 18:03 (EET)
Pärast üht viimast redaktsiooni on probleeme juurde tulnud. Laulude pealkirjade tähendusi on muudetud, mõni neist on nüüd ebatäpne. Seejuures on resümees viidatud allikana Postimehe artiklile. "Дышу тишиной" tähendust on Andres selgitanud. Minu arvamus ei erine sellest, nii ma ka tõlkisin: 'Hingan vaikust'. "Узнать тебя" ei tähenda 'Tundma õppides sind' - nii võiks küll tõlkida väljendit "узнавая тебя"; mina pakkusin vasteks 'Sind tunda'. Kuidas tõlkida pealkirja "Это здорово", kas 'See on tore' või 'See on lahe', on maitseküsimus, mina eelistaksin esimest. Kui Postimehes toodud pealkirjad on "ametlikud" tõlked, siis tuleks allikale viidata artiklis ja mitte resümees ning vormistada pealkirjad ka vastavalt. Vigaseid või ebatäpseid tõlkeid ma heaks ei kiida. 2001:7D0:87FF:6480:2863:D87B:ED17:5152 5. november 2016, kell 18:10 (EET)
Sisu järgi peaks pealkiri olema "Sind ära tunda". "See on tore" on sisuliselt õige, võib-olla stiililiselt parem selles laulus oleks "See on hea". Seal on üldse nii imelik (irooniline?) stiil, et raske on aru saada.
Minu meelest me võiksime jätta stiililiselt õiged tähendused paigale ning kasutatud tõlked lihtsalt lisada, et lugejal oleks hõlpsam ära tunda. Andres (arutelu) 5. november 2016, kell 18:49 (EET)
Lugesin nüüd teise laulu sõnu Andrese antud lingilt ja tõepoolest, kontserditutvustuse koostaja on valesti tõlkinud, tuleks tõlkida 'Sind ära tunda'. Ja tutvustuse tõlkeid ilmselt ei saa usaldada. Mis puutub "Дышу тишиной" tõlkesse, siis arvan jätkuvalt, et seda ei pea tõlkima sõna-sõnalt. Aga kui Hirvelaid, Andres ja anonüümne kasutaja leiavad, et 'Hingan vaikust' on hea tõlge, siis ma ei hakka teiega vaidlema. (Ma mõtlesin ka tutvutuse tõlkeid lisades sellele, et oleks ühtlus juba kasutatud tõlgetega ja lugejal lihtsam ära tunda.) Cumbril 5. november 2016, kell 18:55 (EET)
Eespool väitsin, et Noskov kordab laulus fraasi "дышу тишину". Eksisin. Kuulasin laulu veel kord üle. Tõepoolest, ta laulab nagu laulutekstis kirjas: "дышу тишиной". --Hirvelaid (arutelu) 6. november 2016, kell 07:48 (EET)
Cumbrilile. Aga kui oleks samas kavas kaks laulu "Дышу тишиной" ja "Дышу в тишине". Kuidas eristaksid eesti keeles? --Hirvelaid (arutelu) 6. november 2016, kell 08:12 (EET)
Naase leheküljele "Dõšu tišinoi".