Arutelu:Ühtne Eesti suurkogu

Sellel leheküljel pole arutelusid.

Välislingi all ei ole selle etenduse koduleht.

Edasi, mis selle etenduse nimi oli? Ühtse Eesti suurkogu? Või "Ühtse Eesti" suurkogu?

Ühtne Eesti on ümbersuunamine siia, aga see pole korrektne. Andres 17. veebruar 2011, kell 14:43 (EET)

mulle on mulje jäänud, et etenduse nimi oli ikkagi "Ühtne Eesti suurkogu". või siis ""Ühtne Eesti" suurkogu", nagu on DVD ymbrisel. see tundub tõesti olevat yhildumisviga, kuid ilma yhtede jutumärkideta on samas ka mitmeti tõlgendatav — "yhtne Eesti suurkogu" võiks tähistada kogu riiki yhendavat suurkogu. Ohpuu 6. aprill 2011, kell 14:48 (EEST)
3 aastat tagasi on Andres leidnud, et ümbersuunamine pole korrektne, nüüd aga nõuab artiklite liitmist. Kummalgi korral pole mingit põhjendust. Kas me peame olema mõtetelugejad? Minu meelest on tegu erinevate asjadega ja neist võiks eraldi artiklites kirjutada. --Metsavend 1. veebruar 2014, kell 12:34 (EET)
Need ei ole sama asi, aga neist võib rääkida samal leheküljel. Minu meelest vastuolu ei ole. Tuleb lihtsalt lahti rääkida. Tookord ma ei pidanud silmas kaubamärki, lihtsalt suurkogu oli osa Ühtne Eesti projektist. Igatahes praegu tulevad lehele Ühtne Eesti lingid, mis ei pea silmas kaubamärki. Minu meelest kaubamärgist pole tarvis eraldi artiklit.
Ma ei leia ka, et iga liigutust peaks põhjendama. Põhjendama peaks ikka siis, kui on ette näha, et motiivi ei mõisteta, või kui otseselt küsitakse. Mõnikord on ka tegu lihtsalt arvamusega (eelistusega), millel polegi põhjendust, ometi tuleb arvamust avaldada. Andres (arutelu) 1. veebruar 2014, kell 12:49 (EET)
Aga kui eraldi artikkel ikkagi jääb, siis ta võiks olla pealkirjaga Ühtne Eesti (kaubamärk). Muust võiks ühises artiklis kirjutada. Andres (arutelu) 1. veebruar 2014, kell 12:51 (EET)

Ja nüüdne Erakond Ühtne Eesti peaks muidugi olema eraldi. Andres (arutelu) 1. veebruar 2014, kell 12:49 (EET)

Naase leheküljele "Ühtne Eesti suurkogu".