Araks on jõgi Aasias. Algab Armeenia mägismaalt. Voolab valdavalt itta. Keskjooksul läbib Ararati tasandiku, seejärel laskub kuristikesse. Alamjooksul voolab Kura-Araksi madalikul, suubub paremalt Kurasse.

Araksi jõgi. Vasakul pool on Iraan ja paremal pool Nahhitševan Aserbaidžaanis

Jõe pikkus on 1515 km ja valgla pindala 188 000 km².

Eesti keeles on kasutusel Araksi vene keele vahendatud nimekuju. Jõe kaldail elavate rahvaste keeltes on ta: