Apellatsioonimenetlus

Wikimedia täpsustuslehekülg

Apellatsioonimenetlus on edasikaebemenetlus ringkonnakohtus.

Apellatsiooniõigus on ette nähtud põhiseadusega[1]. Põhiseaduse § 24 5. lõigus on sätestatud igaühe õigus tema kohta tehtud kohtu otsuse peale seadusega sätestatud korras edasi kaevata kõrgemalseisvale kohtule. Põhiseaduse § 149 2. lõigu järgi on ringkonnakohtud teise astme kohtud ning nad vaatavad apellatsiooni korras läbi esimese astme kohtu lahendeid.

Apellatsioonimenetlust reguleeritakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku[2] 64. peatükis (§-d 640-658), halduskohtumenetluse seadustiku[3] 18. peatükis (§-d 180-202), kriminaalmenetluse seadustiku[4] 11. peatükis (§-d 318-3431) ja väärteomenetluse seadustiku[5] 13. peatükis (§-d 136-154).

Tsiviil- ja haldusasjade apellatsioonimenetluses kontrollib ringkonnakohus esimese astme kohtu otsuse seaduslikkust ja põhjendatust osas, mille peale on edasi kaevatud.[6] Kriminaal- ja väärteomenetluses arutab ringkonnakohus asja esitatud apellatsiooni/kaebuse piires, kuid laiendab asja arutamise piire kõigile süüdistatavatele/menetlusalustele isikutele, sõltumata nende kohta apellatsiooni/kaebuse esitamisest, kui ilmneb menetlusõiguse oluline rikkumine või materiaalõiguse ebaõige kohaldamine, millega on süüdistatava/menetlusaluse isiku olukorda raskendatud.[7]

Ringkonnakohtu otsuse peale võib esitada kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Viited muuda

  1. "Eesti Vabariigi Põhiseadus". Riigi Teataja.
  2. "Tsiviilkohtumenetluse seadustik". Riigi Teataja.
  3. "Halduskohtumenetluse seadustik". Riigi Teataja.
  4. "Kriminaalmenetluse seadustik". Riigi Teataja.
  5. "Väärteomenetluse seadustik". Riigi Teataja.
  6. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 651 lõige 1, halduskohtumenetluse seadustiku § 197 lõige 1.
  7. Kriminaalmenetluse seadustiku § 331 lõiked 2-3, väärteomenetluse seadustiku § 146 lõiked 2-3.