Anders Anton von Stiernman

Rootsi ajaloolane

Anders Anton von Stiernman (sündinud Anders Anton From; 27. september 1695 Stockholm2. märts 1765 Stockholm) oli rootsi ajaloouurija, arhivaar ja genealoog.

Anders Anton von Stiernman (1753)

Ta võttis oma kasuisa järgi perekonnanimeks Stiernman, oli kantseleinõunik, Rootsi Riigiarhiivi arhivaar (1732) ja arhiivisekretär (1740), Rootsi Põhjatähe ordeni kavaler (1748) ja mitmete biograafialeksikonide koostaja.

1719. aastal pidi temast saama Academia Gustavo-Carolina ajalooprofessor Pärnus, kuid ülikool oli 1710. aastal sunnitud Põhjasõja tõttu oma tegevuse katkestama ja Liivimaa Vene võimu all olemise tõttu asus ametisse arhiivinduses. 1724 tegi ta uurimusreisi Eesti-, Liivi- ja Ingerimaal.[1]

1. oktoobril 1743 sai ta Rootsi aadlikuks ja immatrikuleeriti 1746 Rootsi rüütelkonda (Nr.1893) perekonnanimega von Stiernman.[2]

Uppsala Ülikooli raamatukogus asub tema käsikirjade kogu.[3][4]

Teoseid

muuda

[5]

 • Aboa literata (1719)[6] (soome keeles: Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990, tõlkija Reijo Pitkätanta, ISBN 9517175930)
 • Anonymorum centuria prima ex scriptoribus gentis sviogothicæ (1724)
 • Centuria secunda anonymorum nec non decas prima pseudonymorum (1726, fortsättning i handskrift)
 • Bibliotheca suiogothica (del 2, tiden 1600-32, tryckt 1731; delarna 1 samt 3-7 föreligger i handskrift), Digitaalselt
 • Alla Riksdagars och Mötens Besluth ifrån år 1521 intill år 1731 (del 1-3, 1728-33), Stockholm: tryckt hos Lars Salvius 1743
 • Swea och Götha Höfdinga-Minne : eller En chronologisk längd och förtekning uppå öfwer-ståthållare, general gouverneurer, gouverneurer, landshöfdingar, lagmän, ståthållare och commendanter i konungariket Swerige och desz underliggande land och herrskaper tilhopa dragen så af tryckta som handskrefna bref och handlingar, ifrån de äldsta tider in til närwarande, och med korta underrättelser angående desze herrars och mäns ätter, föräldrar, tid efter annan beklädda embeten, sköldemärcken, giften, födelse- och döds-år utgifwen af Anders Anton von Stiernman. (1. osa), 1745, 1. osa kordustrükk 1836, (2. osa toimet. Bror Emil Hildebrand, Stockholm 1835)
 • Samling utaf Kongl. Bref, Stadgar och förordningar & c. angående Sweriges Rikes Commerce, Politie och Oeconomie uti Gemen, ifrån åhr 1523 in til närvarande tid., Stockholm 1747-75; 3. osa 1753, 6. osa 1775
 • Matrikel öfver Svea rikes ridderskap och adel, 1-2, Stockholm 1754-55, 1. osa 2. osa
 • Tal om de lärda vettenskapers tilstånd i Svearike, under hedendoms och påfvedöms tiden. Hållit för kongl. Vettenskaps academien, vid præsidii nedläggande den 4 novembris, år 1758. Stockholm: L. Salvius, 1758
 • Svenska Land-Marskalkars Historia (tryckt i "Det svenska biblioteket") 1759-62, Digitaalselt: lk.288-lk.317-
 • Presterskapets redogörelser om forntida minnesmärken i Finlands kyrkor / samlade af A. A. v. Stiernman ; toimetanud Reinhold Hausen 1882

Viited

muuda
 1. Georg Gezelius: Försök til et biographiskt Lexicon Öfver Namnkunnige och Lärde svenske män. D. 3, S-Ö., 1780, lk.173-180
 2. Matrikel öfver Svea rikes ridderskap och adel 2, Stockholm 1755, lk.1494
 3. ANDERS ANTON VON STIERNMAN - Uppsala universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen UUB
 4. "Rootsi arhiivide andmebaas: Anders Anton von Stiernman". Originaali arhiivikoopia seisuga 5. märts 2016. Vaadatud 4. jaanuaril 2010.
 5. libris.se
 6. Kansallisbiografia > Stiernman, Anders Anton von (1695-1765)[alaline kõdulink]

Kirjandus

muuda