Ammonifikatsioon

Ammonifikatsioon on bioloogilis-keemiline protsess, kus lämmastikku (täpsemalt –NH2-rühma) sisaldavad orgaanilised ained lagundatakse ammonifitseerijate bakterite ja mõnede seente kaasabil ammoniaagiks (NH3) ja teisteks anorgaanilisteks ühenditeks.

Ammonifikatsioon on oluline lüli lämmastikuringes, sest see tagab suhteliselt raskesti lagunevate orgaaniliste ühendite muundumise mineraalseiks ühendeiks, mis on kättesaadavad fotosünteesijatele (eeskätt taimedele). Ammonifikatsiooniprotsessile järgneb looduses harilikult nitrifikatsioon, sageli ei toimu seda protsessi aga soostunud ja liigniiskes keskkonnas, sest seal on hapnikuvaegus.

Vaata kaRedigeeri