Amfoteerne aine

Amfoteerne aine on aine, mis reageerib nii hapete kui alustega. Selle nimetus tuleb kreekakeelsest sõnast amphoteroi (ἀμφότεροι), mis tähendab "mõlemad".

Paljudel metallidel (näiteks tsink, tina, alumiinium ja plii) ja poolmetallidel on amfoteersed oksiidid ja hüdroksiidid.

Järgnevad elemendid moodustavad samuti amfoteerseid oksiide: Ti, V, Fe, Co, Ge, Zr, Ag, Sn, Au, Be.

Reaktsioone muuda

Alumiiniumhüdroksiid reageerib vastavalt lahuse pH-le:
Happega: 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O.
Alusega: Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

Pliioksiid:
Happega: PbO + 2HCl → PbCl2 + H2O
Alusega: PbO + Ca(OH)2 +H2O → Ca2+[Pb(OH)4]2-

Vaata ka muuda