Amfoteerne oksiid

Amfoteerne oksiid on poolmetallioksiid, millel on nii happelise kui ka aluselise oksiidi omadused, kuid need avalduvad väga nõrgalt. Nad on omaduste poolest aluseliste ja happeliste oksiidide vahepealsed. Amfoteersete oksiidide hulka kuuluvad vähemaktiivsete (o-a III, harvem II või IV) metallide oksiidid. Nagu teisedki metallioksiidid, on ka amfoteersed oksiidid mittemolekulaarsed.[1]

Amfoteersed oksiidid veega ei reageeri.

Suure keemilise püsivuse ja ka mitmete muude heade omaduste tõttu on paljud amfoteersed oksiidid leidnud mitmekülgset kasutamist praktikas.

Näiteid amfoteersetest oksiididest

muuda

Tüüpiline amfoteerne oksiid on alumiiniumoksiid (Al2O3). Kristalne korund on keemiliselt erakordselt vastupidav. Hapetega ta peaaegu ei reageerigi ning leelistega reageerib ainult "karmides tingimustes" - kokkusulatamisel või kontsentreeritud lahuse keetmisel. Veel näiteid: kroom(III)oksiid (Cr2O3), raud(III)oksiid (Fe2O3), tsinkoksiid (ZnO).

Amfoteersetele oksiididele vastavad hüdroksiidid on ka amfoteersete omadustega, näiteks Al(OH)3, Zn(OH)2. Kõik amfoteersed hüdroksiidid on vees praktiliselt lahustumatud.

Näiteid reaktsioonivõrranditest

muuda

Amfoteersed oksiidid reageerivad nii hapete kui leelistega üsna raskesti, sest nende omadused avalduvad väga nõrgalt. Erinevaid reageerimisi amfoteerse oksiidiga:

  • Amfoteerne oksiid+hape=sool+vesi
  • Amfoteerne oksiid+alus(leelis)+vesi=kompleksühend[2]

Reaktsioonivõrrandeid[3]:

  • Al2O3+6HCl = 2AlCl3 + 3H2O
  • Al2O3+2NaOH+3H2O=2Na[Al(OH)4]
  • ZnO+KOH+H2O=K[Zn(OH)3]

Viited

muuda
  1. Tamm, L. (2005). Üldine ja anorgaaniline keemia. Tallinn: Avita
  2. [1] (vaadatud 19.11.2016)
  3. [2] www.teaduskool.ut.ee (vaadatud 19.11.2016)